| | | | |

Блокчейн технологии

blockchain gb750b504e 1280

Обсъждането на проблеми без предлагане на решения е просто наблюдение. За да могат нашите правни системи да се справят с проблемите при онлайн решаването на спорове, се нуждаем от радикална промяна в нашия подход към тях. По-конкретно, имаме нужда от нови методи за онлайн разрешаване на спорове, които прилагат по дизайн принципите на доброта и справедливост. Такива методи трябва да гарантират, че правосъдието се предоставя с математическа точност, бързо и на ниски или безплатни разходи.

Това веднага ни навежда на идеята за блокчейн, т.е. технология, която записва данни в децентрализирани записи. Блокчейн технологиите позволяват на страните по договора да създават интелигентни договори (т.е. компютърни програми, които се изпълняват автоматично, когато са изпълнени определени предварително определени условия).

Например, ако потребителят е закупил електрически уред за 200 €, има интелигентен договор с продавача, съгласно който продавачът, при поискване от определена трета страна, освобождава ескроувана сума от 200 € на стойност на биткойн към купувача, купувачът ще има 100% защита, че ще получи средствата си обратно (ако приемем, че искането на третата страна е справедливо). Човек може логично да попита: „Коя ще бъде тази трета страна? За съжаление на много спорещи, арбитражните такси са доста високи и арбитражното производство обикновено отнема месеци, ако не и години.

Правилният отговор на въпроса по-горе може да бъде: тълпата, т.е. група от хора (не непременно адвокати), които могат да предоставят достъпни или безплатни услуги за разрешаване на спорове и да ги разрешават както могат. Разбира се, когато се спомене „разрешаване на спорове от непрофесионалисти“, може да се предвидят реакциите на критиците, които могат да повдигнат всякакви аргументи защо такъв метод за разрешаване на спорове няма да работи. Но когато интернет потребителите решат да използват иновативна технология, мнението на критиците няма значение за успеха на технологията. Можем да наблюдаваме това явление по отношение на биткойн и други криптовалути.

Малко след появата на биткойн регулаторите по целия свят започнаха да предупреждават своите потребители за рисковете от тази децентрализирана валута и за липсата на защита на потребителите. Всъщност потребителите на биткойн имат в определени аспекти много по-силна защита от потребителите на фиатни валути. Тези търговци на електронна търговия, чиито фиатни валути са конфискувани или задържани от процесори за обработка на плащания за 180 дни и повече поради недефиниран „висок риск“, знаят добре рисковете от работа с фиатни валути. Подобна тенденция може да се наблюдава в областта на незаменимите токени (NFT), т.е. уникален цифров идентификатор, записан в децентрализиран запис (блокчейн), който се използва за удостоверяване на собственост и автентичност. NFT могат например да се използват за запис на изкуство и други цифрови произведения. Първоначално NFT бяха разглеждани като измама и без бъдеще. Бил Гейтс дори ги определи като „100% базирани на теорията за по-големия глупак“ и въпреки това цените им продължават да се покачват и те изглежда намират своето място в сектора на съвременното изкуство.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само с информационни цели.

Подобни статии