Спорни въпроси между пътници и авиокомпании
| | |

Спорни въпроси между пътници и авиокомпании

  Регламент на ЕС 261/2004 създава общите правила за решаване на споровете на пътници с авиокомпании. Практиката на Съда на ЕС по тълкуване на този Регламент показва, че тези спорове най-често са свързани с отмяна и закъснение на полет, изпуснат полет, загубване на багаж. Отмяна на полет Ако се пътува с въздушен превозвач, лицензиран в…