Нови предизвикателни спорове за изкуството, генерирано от изкуствен интелект
|

Нови предизвикателни спорове за изкуството, генерирано от изкуствен интелект

  Може ли машината да създава изкуство? Нови предизвикателни спорове, свързани с интелектуалната собственост, повдига генеративният изкуствен интелект, който съществува вече повече от 60 години. Тепърва предстои откриването на начини за разрешаването им. Спорове предизвиква дори въпросът дали е изкуство изкуството, създадено от изкуствен интелект. Споровете за правата на изкуството, генерирано от изкуствения интелект, са…

Спорове за авторски права при произведения от Й. Радичков
|

Спорове за авторски права при произведения от Й. Радичков

Спорове за неуредени авторски права затрудняват учениците при изучаването на произведения от Йордан Радичков, които са включени с преразказ на оригиналния текст („Нежната спирала“, „Ноев ковчег“) в учебните помагала. Наследниците на писателя не са съгласни с преработени версии на творбите му. В същото време творбите са част от учебната програма на МОН. За да се…

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право е приет на първо четене
|

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право е приет на първо четене

  Директива 2019/790  и оправданията на България пред ЕС Приключват оправданията на България пред ЕС за бавните законодателни промени по отношение на авторското право. Досега като причини за забавянето се сочат политическата обстановка в страната, кратките парламенти, пандемията от COVID–19. Известно е, че пред Съда на Европейския съюз България е страна по дело С-186/23. Предмет…