Блокчейн технологии
| | | | |

Блокчейн технологии

Обсъждането на проблеми без предлагане на решения е просто наблюдение. За да могат нашите правни системи да се справят с проблемите при онлайн решаването на спорове, се нуждаем от радикална промяна в нашия подход към тях. По-конкретно, имаме нужда от нови методи за онлайн разрешаване на спорове, които прилагат по дизайн принципите на доброта и…