Призракът „патентен трол“ – спорове
| | |

Призракът „патентен трол“ – спорове

Патентен трол Споровете за патент днес са глобално явление предвид бързия растеж на информационната икономика. Някои от споровете се проточват с години. Стратегията на патентните тролове е да се използва съдебната система като средство за печелене на пари. За бизнеса се оказва трудно да намери защитна тактика в тази ситуация, защото съдебните разноски са по-големи…