Разрешаване на спорове при слоновете

Разрешаване на спорове при слоновете

  Слоновете са гиганти, които са наследници на мамутите и мастодонтите. Днес мъжките африкански слонове са най-големите сухоземни животни (тегло – 7 000 килограма, височина – 4 метра). Стадата на слоновете се водят от най-възрастната женска. Интелектът и паметта на тези животни ги правят сравними с хората (мозъкът на човека е четири пъти по-малък от…

Спорове при пеликаните

Спорове при пеликаните

Пеликаните Има спорове дали всички видове пеликани имат общ произход. Във Франция са открити вкаменелости на пеликани, които са на около 30 милиона години. Тези птици гнездят и ловуват в големи колонии на плажове, пясъчни ивици и плитки води. Летят ниско. Пеликановите колонии са шумни места, защото общуването между тях е звучно. През размножителния период…

Как жирафите разрешават споровете си?

Как жирафите разрешават споровете си?

Най-високото сухоземно животно на Земята е жирафът – височината му достига 6 метра. Жирафите са гиганти и по теглото си, което може да надхвърли тон и половина.  Разглеждайки историята на видовете жирафи, учените стигат до извода, че техният общ прародител е на не по-малко от 400 хиляди години. Съвременни генетични изследвания показват, че има четири…

Боят с петли – проектиране на вътрешното желание за спорове на зрителите във външни изяви

Боят с петли – проектиране на вътрешното желание за спорове на зрителите във външни изяви

В боя с петли може да открием проектиране на вътрешното желание за спорове на зрителите във външни изяви. Видове боеве с петли Боят с петли е хазартен спорт. На практика това е състезание между петли, които са обучени от своите стопани с такава цел. Зрителите правят залози за победата на един от петлите. Залозите са…

Решаване на спорове при човекоподобни маймуни

Решаване на спорове при човекоподобни маймуни

Конфликти има и при животните. Те също влизат в спорове в стремежа си към мир и здравословно място за живот. Различните начини за справяне с конфликтите при животните имат свои проекции в човешкия свят, затова изследванията в тази посока са важни. В обществото на маймуните са налице приятелски отношения, но и агресивни конфликти, при които…

Сватбени спорове при елените

Сватбени спорове при елените

Благородният елен е сред най-големите видове елени, които обитават Европа. В България е най-едрият от трите еленови вида. В древността е приеман като помощник на шаманите. Негови изображения има запазени в пещери, скални навеси, тракийски гробници и римски мозайки. Благородните елени са полигамни животни. Сватбеният период често е съпроводен от сватбени спорове. Мъжкият събира по…