Спорове, свързани със създателите на българската азбука – Св. св. Кирил и Методий
| | | | |

Спорове, свързани със създателите на българската азбука – Св. св. Кирил и Методий

От IX век до днес изследователите влизат в различни спорове относно двамата братя, създали българската азбука. Документалните свидетелства са оскъдни. Спорове има и за авторството на историческите и литературни паметници, свързани с живота и делото им. Според една теза „Житието на Кирил“ е създадено от неговия брат – Методий, а „Житието на Методий“ – от…

Голям, малък или достатъчен е броят на депутатските места в ЕС?
|

Голям, малък или достатъчен е броят на депутатските места в ЕС?

  На 9 юни 2024г. предстоят изборите за Европейския парламент, които се провеждат на всеки пет години. Електоратът включва около 375 милиона избиратели. Изборите за ЕП са на базата на пропорционалната избирателна система. Принципът, по който се определя броят на депутатите, се основава на регресивната пропорционалност, според който депутатите от по-големите страни представляват повече хора…

Спорове относно въпроса дали проблемите на юношеството са причинени от биологични или социални фактори
| | |

Спорове относно въпроса дали проблемите на юношеството са причинени от биологични или социални фактори

В Ню Йорк американската антроположка Маргарет Мийд (1901 – 1978), която през 1975г. е президент на Американската асоциация за напредък в науката,  публикува статията „Да пораснеш в Самоа“ (1928). В началото на 20 век расистката версия на биологията често доминира в науките за човека. Според нея биологическата същност (расата) определя разликите между обществата и определя…

Лесинг в споровете за издигането в обществото („Орел и лисица“)

Лесинг в споровете за издигането в обществото („Орел и лисица“)

  „Лесинг е изпреварилият времето си образец на модерен човек.“ (Хайнрих Ман (1931) Издигането в обществената йерархия е важен момент от развитието на човешката цивилизация. Споровете при това издигане са свързани с мотивите, които движат хората, за да се изкачват по обществената стълба. В баснята „Орел и лисица“ Лесинг (1729 – 1781) се спира на…

За или против въвеждането на прогресивен данък в България
| |

За или против въвеждането на прогресивен данък в България

На дневен ред в икономическите среди и МВФ е темата за реформа на данъчната система в България и се обсъжда мнението, че 10-процентният плосък данък трябва да се преразгледа. Някои икономисти смятат, че плоският данък е правилно взето решение, но в един отдавна отминал политически момент, в който целта е да се излезе от „сивата…

Споровете на шестима португалци с 32 европейски държави
| | |

Споровете на шестима португалци с 32 европейски държави

Като международна съдебна институция ЕСПЧ безпрецедентно се среща със спор срещу толкава страни. Шестима португалски екоактивисти са подали жалба до ЕСПЧ във връзка с правата на човека на климатично здраве срещу 32 държави (сред които е България), обвинени в слаби екополитики. Според шестимата младежи (на възраст между 11 и 24 години) държавите бездействат при климатичните…

Спорове за минималната възраст за шофиране
|

Спорове за минималната възраст за шофиране

В държавите от ЕС няма горна граница за притежаване на шофьорска книжка. Горната граница трябва индивидуално да бъде определяна в зависимост от здравословното състояние на шофьора. Проверка на уменията на шофьорите, които са навършили 70 години, не се предвижда. Отделните страни в ЕС сами могат да решат налага ли се такава проверка. Споровете в обществото…

Спорове за възрастта, на която трябва да се гласува
|

Спорове за възрастта, на която трябва да се гласува

  Гласуването е гражданско право при вземане на решения по въпроси, които засягат цялото общество. Законодателството за законната минимална възраст е спорно. На каква възраст трябва да е един член на общността, за да може да упражни това право? Споровете са следствие от различните изборни правила и са свързани с търсенето на баланс между желанието…

Спорове за националния празник на България – 3 март или 24 май
| |

Спорове за националния празник на България – 3 март или 24 май

Внесен е законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се предлага 24 май да бъде дата за националния празник на България. По-късно идеята е оповестена, съвместно с инициативата „Правосъдие за всеки“, при представяне на проект за промени в Конституцията. Предложението е 24 май да се нарича Ден на българското слово, просветата,…

Вятърен парк в Черно море – „за“ и „против“
| | |

Вятърен парк в Черно море – „за“ и „против“

  Бъдещето си Европа вижда като нисковъглеродно, а офшорната вятърна енергия като стратегически приоритет. ЕС има за цел да увеличи възобновяемата енергия до 42.5% до 2030г. Германски вятърен парк в Черно море може да бъде изграден за Румъния. Компания е готова да вложи около 2.5 млрд. евро в изграждането му. Специалисти отчитат, че България е…