Хазартните спорове през погледа на играча на рулетка (По „Играчът на рулетка“ от Ф. М. Достоевски)

Хазартните спорове през погледа на играча на рулетка (По „Играчът на рулетка“ от Ф. М. Достоевски)

  Хазартната зависимост при Ф. М. Достоевски Литературното творчество на Достоевски (1821 – 1881) изследва човешката психика в 11 романа, 3 новели, 17 разказа и 3 есета. Авторът е определен от литературните изследвачи като един от най-значимите психолози в световната литература. В творчеството си той проследява спорове, обхващащи социалния, икономическия и религиозния живот на отделната…

Хазартни спорове

Хазартни спорове

Двете страни при възникване на споровете са казината и хазартните играчи. В историята на хазарта много от тези спорове стигат до съд. Има дела, които са заведени от играчи срещу казината, и съответно от казина срещу играчи. Причини за споровете Хазартните игри са свързани с печалби или загуби от залози и водят до чести спорове….