Спорове за онлайн арбитраж на дребно
| | | | |

Спорове за онлайн арбитраж на дребно

Онлайн арбитражът на дребно като начин за печелене на пари Онлайн арбитражът на дребно е стъпил върху идеята да се купува на ниска цена от едно място (отвсякъде), а да се продава на висока от друго с цел продажба. Много онлайн платформи (Amazon, eBay) за продажба улесняват  това и превръщат онлайн арбитража на дребно в…

Един интересен сайт, който обещава онлайн справедливост – peopleclaim.com
| | | | | |

Един интересен сайт, който обещава онлайн справедливост – peopleclaim.com

Това е уебсайт, който позволява на един от оспорващите да публикува искането си онлайн и да покани другия оспорващ да отговори на иска. Ако спорещите не могат да разрешат спора в рамките на определен период от време или ответникът изобщо не отговори на иска, ищецът може да публикува оплакването, а регистрираните потребители на уебсайта могат…

Блокчейн технологии
| | | | |

Блокчейн технологии

Обсъждането на проблеми без предлагане на решения е просто наблюдение. За да могат нашите правни системи да се справят с проблемите при онлайн решаването на спорове, се нуждаем от радикална промяна в нашия подход към тях. По-конкретно, имаме нужда от нови методи за онлайн разрешаване на спорове, които прилагат по дизайн принципите на доброта и…

Илюстрация на сегашното състояние на интернет правото
| | |

Илюстрация на сегашното състояние на интернет правото

В момента механизмите за разрешаване на онлайн спорове са крайно неефективни. За илюстрация, нека си представим ситуация, при която потребител от Франция купува дефектен кухненски уред на стойност 200 евро от компания в Сингапур, която доставя продукти от Китай. „Дропшипинг“ е бизнес модел, при който продавачът не разполага с продукта на склад и просто предава…

Какво трябва да знаете, преди да се свържете с финансов регулаторен орган
|

Какво трябва да знаете, преди да се свържете с финансов регулаторен орган

Ако не можете да разрешите спора си с платежния процесор, можете да се свържете със съответния регулаторен орган. Това обикновено е по-рентабилен вариант от съдебния спор, тъй като регулаторните органи често имат правомощието да наредят на процесора за обработка на плащанията да промени позицията си и в същото време може да не начислява никакви такси…

Грешки, които трябва да се избягват при разрешаване на спорове с процесор за плащане
|

Грешки, които трябва да се избягват при разрешаване на спорове с процесор за плащане

В тази статия обсъждаме пет често срещани грешки, които потребителите на услуги за обработка на плащания правят, когато се опитват да разрешат своите спорове. По-конкретно, тези грешки са: (1) контакт с членове на персонала, които не вземат решения; (2) свързване с дъщерно дружество на платежния процесор, което не отговаря за съответната платежна сметка; (3) използване…

Правни и бизнес аспекти на разрешаването на спорове с процесор за обработка на плащания
|

Правни и бизнес аспекти на разрешаването на спорове с процесор за обработка на плащания

1. Въведение Терминът „процесор на плащанията“ може да се дефинира широко като компания, която улеснява прехвърлянето на средства между две страни (напр. търговец и потребител). В тази статия възнамеряваме да се съсредоточим върху областта на разрешаването на спорове с процесори за обработка на плащания (PPDR) като цяло и следователно няма да говорим за конкретни процесори…

Характеристики на спорове за обработка на плащания и как да разрешавате такива спорове

Характеристики на спорове за обработка на плащания и как да разрешавате такива спорове

Споровете с процесора за обработка на плащания имат пет важни характеристики, а именно: неравнопоставеност на страните; нежелание на процесора за обработка на плащания да се съсредоточи върху разрешаването на споровете; забавени отговори от процесора за плащане; трудности при свързване с подходящо лице, вземащо решения в платежния процесор; скъпи алтернативи за съдебни спорове. По-долу ще разгледаме…