Споровете на шестима португалци с 32 европейски държави
| | |

Споровете на шестима португалци с 32 европейски държави

Като международна съдебна институция ЕСПЧ безпрецедентно се среща със спор срещу толкава страни. Шестима португалски екоактивисти са подали жалба до ЕСПЧ във връзка с правата на човека на климатично здраве срещу 32 държави (сред които е България), обвинени в слаби екополитики. Според шестимата младежи (на възраст между 11 и 24 години) държавите бездействат при климатичните…

Спорове за домейни
| |

Спорове за домейни

  Тази статия не разглежда юридическата природа на домейните. Тя маркира общите подходи при възникване на конфликти и търсенето на полезни ходове за избягването или решаването им. В дигиталната ера, в която живеем, понятието домейн има особена значимост и е нова област в обществените отношения. То представлява буквено-цифров номер, който свързва компютърните устройства. В Китай…

За нуждата от платформа BCODR и стимули, които да поддържат ниска цената на разрешаване на спорове
| | | |

За нуждата от платформа BCODR и стимули, които да поддържат ниска цената на разрешаване на спорове

  Съществува належаща социална нужда от платформа BCODR, която използва силата на блокчейн, без в същото време да изисква от своите потребители да създават блокчейн портфейли и да купуват и продават криптовалути. Например, такава платформа може да позволи на потребителите лесно да депозират фиатни валути на платформата и фиатните валути ще бъдат автоматично обменени в…

Комбиниране на блокчейн и CODR (групово онлайн разрешаване на спорове)
| | | |

Комбиниране на блокчейн и CODR (групово онлайн разрешаване на спорове)

Ясен индикатор, че груповото онлайн разрешаване на спорове (CODR) може да бъде прието дори в най-консервативните общества, е стартирането на първия CODR център в Иран през 2022 г. Идеята за комбиниране на блокчейн и CODR не е нова. Има поне два примера за BCODR платформи. Първата платформа е Kleros, децентрализирана арбитражна услуга, която позволява на…