Един интересен сайт, който обещава онлайн справедливост – peopleclaim.com
| | | | | |

Един интересен сайт, който обещава онлайн справедливост – peopleclaim.com

Това е уебсайт, който позволява на един от оспорващите да публикува искането си онлайн и да покани другия оспорващ да отговори на иска. Ако спорещите не могат да разрешат спора в рамките на определен период от време или ответникът изобщо не отговори на иска, ищецът може да публикува оплакването, а регистрираните потребители на уебсайта могат…