За устното излагане на аргументите
|

За устното излагане на аргументите

  Силата на думите е в това, че могат да бъдат тълкувани нееднозначно в моментните настроения на опонентите в спорове. Изговарят се лесно и дават възможности за извъртане и неразбиране. Устното излагане на аргументи може да има за цел да се отвлече вниманието на опонента в спора. Така устните аргументи печелят време. Тази тактика успешно…

Спорове: интуиция или анализ
|

Спорове: интуиция или анализ

  В тази статия разглеждаме тезата, че при вземане на решения в спорни ситуации правилният въпрос не е анализ или интуиция, защото правилният път към успеха включва  анализ и интуиция. Анализът и интуицията са двойка противоположности, които в същото време са обединени от това, че обещават постигане на цялостност, възможно единение на несъзнаваното и съзнаваното….

Дефиниция на думата „конфликт“

Дефиниция на думата „конфликт“

  Терминът произлиза от английски синоним на думата сблъсък. По дефиниция семантиката включва стълкновение на поне две противоположности на различни нива – действия, ценности, интереси. В синонимното гнездо на думата влиза и понятието спор. В резултат на вечното противоречие между теория и практика в същото смислово поле са и думите разногласие, противопоставяне, съперничество, борба. В…

Спорове за онлайн арбитраж на дребно
| | | | |

Спорове за онлайн арбитраж на дребно

Онлайн арбитражът на дребно като начин за печелене на пари Онлайн арбитражът на дребно е стъпил върху идеята да се купува на ниска цена от едно място (отвсякъде), а да се продава на висока от друго с цел продажба. Много онлайн платформи (Amazon, eBay) за продажба улесняват  това и превръщат онлайн арбитража на дребно в…

Спорове при домашно насилие
| | | | | | |

Спорове при домашно насилие

Тази статия се спира върху споровете при домашно насилие, разяснява защитата, която пострадалият може да поиска от съда и информира за мерките по пътя към свят без насилие. Домашното насилие може да доведе и до нарушаване правото на живот. Често пострадалите се страхуват да потърсят помощ. Те трябва да се запознаят с правата си, за…