За устното излагане на аргументите
|

За устното излагане на аргументите

  Силата на думите е в това, че могат да бъдат тълкувани нееднозначно в моментните настроения на опонентите в спорове. Изговарят се лесно и дават възможности за извъртане и неразбиране. Устното излагане на аргументи може да има за цел да се отвлече вниманието на опонента в спора. Така устните аргументи печелят време. Тази тактика успешно…

Спорове: интуиция или анализ
|

Спорове: интуиция или анализ

  В тази статия разглеждаме тезата, че при вземане на решения в спорни ситуации правилният въпрос не е анализ или интуиция, защото правилният път към успеха включва  анализ и интуиция. Анализът и интуицията са двойка противоположности, които в същото време са обединени от това, че обещават постигане на цялостност, възможно единение на несъзнаваното и съзнаваното….