Спорове относно въпроса дали проблемите на юношеството са причинени от биологични или социални фактори
| | |

Спорове относно въпроса дали проблемите на юношеството са причинени от биологични или социални фактори

В Ню Йорк американската антроположка Маргарет Мийд (1901 – 1978), която през 1975г. е президент на Американската асоциация за напредък в науката,  публикува статията „Да пораснеш в Самоа“ (1928). В началото на 20 век расистката версия на биологията често доминира в науките за човека. Според нея биологическата същност (расата) определя разликите между обществата и определя…

Спорове между родители и деца – Хемингуей

Спорове между родители и деца – Хемингуей

  В основата на споровете между родители и деца често пъти е желанието на родителя да види как детето осъществява несбъднатите мечти. От такива спорове се ражда писателят Ърнест Хемингуей. Кларънс Хемингуей избира лекарската професия. Той прави предложение за брак на Грейс Хол и тя се съгласява. Нейната мечта е да направи артистична кариера. През…

Споровете  Щраус срещу Щраус
|

Споровете Щраус срещу Щраус

Споровете между баща и син Щраус са известни и широко дискутирани във Виена. Щраус–старши, който покорява Европа със своята музика, не позволява на синовете си да се занимават с музика. Решава да посвети най-големия си син Йохан на търговията. Подкрепян от майката, Йохан-син тайно взема уроци по цигулка. Когато питат бащата защо откъсва детето си…

Спорове за родителската обич – кога обичта се превръща в глупост (по „Пеликанът“ от Готхолд Ефраим Лесинг, 1729 – 1781)
|

Спорове за родителската обич – кога обичта се превръща в глупост (по „Пеликанът“ от Готхолд Ефраим Лесинг, 1729 – 1781)

  В европейската хералдика пеликанът, който храни децата си, е символ на безкористната родителска любов. Легендата разказва, че той може да разкъса с клюна си тялото си, за да нахрани гладните си пиленца с кръв. С тази легенда влиза в спор Лесинг с баснята „Пеликанът“. „Пеликанът“ от Готхолд Ефраим Лесинг Добрите деца рядко се нуждаят…

На близките или на общността да се завещае богатството?
| | | |

На близките или на общността да се завещае богатството?

На близките или на общността да се завещае богатството? Един спорен въпрос, пред който са изправени само хората, които имат богатство. Малкото завещание на Франсоа Вийон (1446) в поетична форма разкрива, че за бедните такъв проблем няма: На времето останал верен, раздаде своето Вийон. Като лопата беше черен, изстискан бе като лимон и нямаше дори…

Спорове за предимствата и недостатъците на старостта
| | | |

Спорове за предимствата и недостатъците на старостта

Спорове за старостта – безобразна или благодатна възраст „На първо място сред природните неизбежности е старостта, нея всички желаят да достигнат, достигнат ли я, пак нея винят. Толкова непостоянна и вироглава е човешката глупост!“ – Катон (234г. пр.н.е. – 149г. пр.н.е.) Тази статия е базирана на трактата „За старостта“ от Цицерон (106г. пр.н.е. -43г. пр.н.е.)…

Прилагане на мъдростта на Конфуций при разрешаване на спорове
| | | | | |

Прилагане на мъдростта на Конфуций при разрешаване на спорове

  Конфуций (552 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) В буквален превод името означава „Великият учител Кун“. Наричан е още „учител на 10 000 поколения“. Като една от най-интересните и мъдри  личности в световната история Конфуций може да ни помогне при разрешаване на спорове и днес. Проверка на мъдростите от миналото Често при спор се опираме на тези,…

Психологически трикове за решаване на спорове
| | | | | | |

Психологически трикове за решаване на спорове

От зората на човешката цивилизация е известно, че хората могат да бъдат накарани да направят всичко и да виждат само това, което искат да видят. „След като даден възглед е толкова стар и след като така всеобщо се вярва в него, трябва да има нещо вярно, а именно той трябва да бъде психологически верен“ –…

Спорове за сватбата: традиции и законност
| | | |

Спорове за сватбата: традиции и законност

Сватбата е ритуал, в който се срещат традициите, суеверията, религията, историята на душевността и бита на различните народи, но в същото време е обвързана със законност, защото след завършването на сватбените обреди хората стават официално признати за семейство, което ще има свой самостоятелен живот. Бракът е институционализиран съюз и публично трябва да бъде признат от…

Спорове при домашно насилие
| | | | | | |

Спорове при домашно насилие

Тази статия се спира върху споровете при домашно насилие, разяснява защитата, която пострадалият може да поиска от съда и информира за мерките по пътя към свят без насилие. Домашното насилие може да доведе и до нарушаване правото на живот. Често пострадалите се страхуват да потърсят помощ. Те трябва да се запознаят с правата си, за…