Споровете  Щраус срещу Щраус
|

Споровете Щраус срещу Щраус

Споровете между баща и син Щраус са известни и широко дискутирани във Виена. Щраус–старши, който покорява Европа със своята музика, не позволява на синовете си да се занимават с музика. Решава да посвети най-големия си син Йохан на търговията. Подкрепян от майката, Йохан-син тайно взема уроци по цигулка. Когато питат бащата защо откъсва детето си…

Съветите на Балтасар Кастильоне (Италия) и Балтасар Грасиан (Испания) при решаване на спорове
| | |

Съветите на Балтасар Кастильоне (Италия) и Балтасар Грасиан (Испания) при решаване на спорове

  Балтасар Кастильоне и Балтасар Грасиан са представители на различно време, различни обществени прослойки, различни култури. И въпреки това  в съветите им по отношение на решаването на спорове има допирни точки.  Такива са необходимостта от разгадаване на стратегията на скритите намерения при спор и разглеждането на спора като поредица от избори. Балтасар Кастильоне (1478 –…

На близките или на общността да се завещае богатството?
| | | |

На близките или на общността да се завещае богатството?

На близките или на общността да се завещае богатството? Един спорен въпрос, пред който са изправени само хората, които имат богатство. Малкото завещание на Франсоа Вийон (1446) в поетична форма разкрива, че за бедните такъв проблем няма: На времето останал верен, раздаде своето Вийон. Като лопата беше черен, изстискан бе като лимон и нямаше дори…

Метафорите като подход в спорове
| | |

Метафорите като подход в спорове

Тази статия разглежда метафората като подход в споровете и е базирана основно на изводите, които Аристотел прави в своята „Реторика“. Метафорите като средство за въздействие Речта в споровете е основен начин на убеждение, защото не е достатъчно да имаме какво да кажем, не по-малко важно е как го казваме. Разбира се, справедливо е да спорим…

Прилагане на мъдростта на Конфуций при разрешаване на спорове
| | | | | |

Прилагане на мъдростта на Конфуций при разрешаване на спорове

  Конфуций (552 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) В буквален превод името означава „Великият учител Кун“. Наричан е още „учител на 10 000 поколения“. Като една от най-интересните и мъдри  личности в световната история Конфуций може да ни помогне при разрешаване на спорове и днес. Проверка на мъдростите от миналото Често при спор се опираме на тези,…

Психологически трикове за решаване на спорове
| | | | | | |

Психологически трикове за решаване на спорове

От зората на човешката цивилизация е известно, че хората могат да бъдат накарани да направят всичко и да виждат само това, което искат да видят. „След като даден възглед е толкова стар и след като така всеобщо се вярва в него, трябва да има нещо вярно, а именно той трябва да бъде психологически верен“ –…

Спорове за сватбата: традиции и законност
| | | |

Спорове за сватбата: традиции и законност

Сватбата е ритуал, в който се срещат традициите, суеверията, религията, историята на душевността и бита на различните народи, но в същото време е обвързана със законност, защото след завършването на сватбените обреди хората стават официално признати за семейство, което ще има свой самостоятелен живот. Бракът е институционализиран съюз и публично трябва да бъде признат от…

Спорове при домашно насилие
| | | | | | |

Спорове при домашно насилие

Тази статия се спира върху споровете при домашно насилие, разяснява защитата, която пострадалият може да поиска от съда и информира за мерките по пътя към свят без насилие. Домашното насилие може да доведе и до нарушаване правото на живот. Често пострадалите се страхуват да потърсят помощ. Те трябва да се запознаят с правата си, за…