Прилагане на мъдростта на Конфуций при разрешаване на спорове
| | | | | |

Прилагане на мъдростта на Конфуций при разрешаване на спорове

  Конфуций (552 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) В буквален превод името означава „Великият учител Кун“. Наричан е още „учител на 10 000 поколения“. Като една от най-интересните и мъдри  личности в световната история Конфуций може да ни помогне при разрешаване на спорове и днес. Проверка на мъдростите от миналото Често при спор се опираме на тези,…

Психологически трикове за решаване на спорове
| | | | | | |

Психологически трикове за решаване на спорове

От зората на човешката цивилизация е известно, че хората могат да бъдат накарани да направят всичко и да виждат само това, което искат да видят. „След като даден възглед е толкова стар и след като така всеобщо се вярва в него, трябва да има нещо вярно, а именно той трябва да бъде психологически верен“ –…

Спорове за сватбата: традиции и законност
| | | |

Спорове за сватбата: традиции и законност

Сватбата е ритуал, в който се срещат традициите, суеверията, религията, историята на душевността и бита на различните народи, но в същото време е обвързана със законност, защото след завършването на сватбените обреди хората стават официално признати за семейство, което ще има свой самостоятелен живот. Бракът е институционализиран съюз и публично трябва да бъде признат от…

Спорове при домашно насилие
| | | | | | |

Спорове при домашно насилие

Тази статия се спира върху споровете при домашно насилие, разяснява защитата, която пострадалият може да поиска от съда и информира за мерките по пътя към свят без насилие. Домашното насилие може да доведе и до нарушаване правото на живот. Често пострадалите се страхуват да потърсят помощ. Те трябва да се запознаят с правата си, за…