Друидите – първите медиатори

ekranna snimka 2023 10 16 102048

 

Много бели листи има в историята на друидите. Те ни напомнят, че твърде малко знаем за тях. Бял лист е и въпросът дали използваме в съвремието си и това „малко“, което знаем. С уменията си да остават неутрални в споровете те са сред първите медиатори.

Друиди

Друидите са келтски жреци и природни мистици. В културата на Келтските народи от Западна Европа (Алба, Британия, Галия, Кимру, Ейре, Галатия, Керноу, Манин) са изпълнявали ролята на съдии с определени правни отговорности. Обучението им за тази роля трае понякога повече от 20 години, защото друидът трябва да се обедини с природата и да се стреми към всички знания, известни на вселената. Изучавали са астрономия. Изпълнявали са и ролята на пазители на древните разкази за историята на етноса. В отделните племена друидството съществува с различни отличителни черти.  Обща характеристика е наличието на водач, в когото е съсредоточена силата. Всеки друид е имал право да се предложи за такъв и да покаже в съревнование превъзходството си. „Човек е повече от своята съдба“ – според келтите всички могат да растат в социалната йерархия, дори и ако са несвободно родени. Жените имат права и свободи, които са равни с мъжете. Те могат да избират съпруг, да се развеждат с него, да наследяват имущество, да участват в битки, да запазват името на рода си.

Друидите извършвали ритуален съюз между краля и Богинята на земята. В някои случаи жена-друид временно влиза в ролята на богинята, за която се жени кралят. След този свещен съюз кралят е длъжен да стои на духовното равнище на своята богиня-съпруга и да управлява честно поданиците си. Ако не го прави, земята ще престане да дарява племето с плодородие, ще настане глад, хората ще загинат. Концепцията на друидите за свещения крал предполага  благотворно и честно царуване в единение на хора и природа.

С Хелветите (келтско племе) се сражава Цезар през 58г. пр. н. е. Хелветите са населявали територията на днешна Швейцария. В „За Галската война“ Цезар описва събирането на друиди като недостъпно за останалите хора. Той ги определя като свещеници, които извършвали жертвени ритуали, но в същото време са уреждали спорове в ролята на съдии. Всички се подчинявали на решенията на друидите, а в случай на неподчинение следват наказания. Друидите са решавали частни и обществени спорове. За да се отдадат само на духовната си роля в живота на обществото, друидите са освобождавани от физически труд и от данъци.

Концепцията за средата

Общото в характеристиката на макрокосмоса на друидите е единството на земя, небе и море. Една от етимологичните теории за произхода на думата „друид“ я свързва с келтска дума за дъб. Дървото е сред основните друидски символи, приемано е като велика сила, защото е среда, мястото на срещата на Трите свята – Земя, Небе и Море. Съответно числото 3 заема определящо място в светоразбирането на друидите. Приемат, че това число предполага среда, докато 2 и 4 са неуравновесени числа.

Средата в пространството е една от основните символни идеи в друидството. В този смисъл определящата роля на средата и в споровете превръща друидите в едни от първите медиатори. В друго време и на друго място Аристотел издига тезата, че истината при спорове е винаги по средата. Като медиатори друидите се обучават да разрешават спорове, търсейки решения, които са благоприятни за двете страни в спора. Те не предлагат свои съвети или оценки за аргументите на отделните страни в конфликта. Целта им е да посочат положителните и отрицателните изходи и така спорещите сами да стигнат до правилното решение. Съветите им могат да бъдат открити в запазените до днес келтски мъдрости – „Ако мамите човека до вас, вие се заблуждавате.“,  „Споделете товара и той ще бъде по-лек“.,  „Малка помощ е по-добра от един свят на състрадание“, „Срещу думи, пълни с гняв, нищо по-добро от затворена уста“. „Който възпира езика си, пази приятелите си“.

Към въпроса за доверието в споровете отвежда келтската мъдрост: „Който ви казва грешките на другите, ще каже на другите грешките ви“. На практика хората, които са негативно настроени към другите, независимо дали тези „други“ са наши приятели или врагове, лесно ще ни изоставят и ще преминат на другата страна в спора.

Друидите, които продължават да живеят в митологията на келтите, могат да станат наши помощници при разрешаване на спорове днес, ако потърсим тяхната сила и я направим част от нашия микрокосмос.

Подобни статии