| |

Едновременно за и против справедливостта – Карнеад

ekranna snimka 2024 01 17 125616

Карнеад се родил 217г. пр.н.е. в Кирена (днешна Либия) и умира 132г. пр. н. е. в Атина. Той споделя философията на Платон. Става историческа личност, когато заедно с още двама философи (Диоген и Критолай) бил изпратен от атиняните в Рим през 155г. пр. н. е. по време на стария Катон (234 пр. н. е.–149 пр. н. е.). Като посланик в Рим той трябвало да отмени глобата от 500 таланта, наложена на атиняните от Рим за унищожаването на Оропус. Така гръцката философия стига до Рим.

Карнеад впечатлил римляните, като държал две речи върху справедливостта: едната – за справедливостта, а другата – против справедливостта. При оправданието на справедливостта той приемал за принцип общото, а при нейното отричане – принципа на единичността. Принципът на Карнеад бил: „няма абсолютно никакъв критерий на истината, нито усещането, нито представата, нито мисленето, нито което и да било друго нещо от този род“.  И още: „Понеже никоя представа не е критерий, не е критерий и мисленето“. Гръцкият философ доказва, че обратите на мисълта не могат да се променят със закони. На практика Карнеад отрича възможността за окончателно доказателство.

Речите му шокирали Катон и той призовал римския сенат да изпрати Карнеад обратно в Атина.

Подобни статии