| |

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е по-бърза от националната

ekranna snimka 2024 05 02 132454

 

Във всички страни на ЕС (с изключение на Дания) при искове срещу клиенти или организации една алтернатива на националните процедури с малък материален интерес (до 5 000 евро) е Европейската процедура. Решението по процедурата се признава във всички държави.

Защо споровете се решават по-бързо? Регламентът определя времеви ограничения за страните по спора и за съда. Така например в срок от 14 дни от датата на получаване на исковия формуляр съдът връчва копие от него на ответника, а отговорите на ответника трябва да са предадени в срок от 30 дни. Съответно в срок от 14 дни съдът изпраща копие от получения отговор, а после във времева рамка от 30 дни съдът трябва да постанови решението.

Предимство при Европейската процедура за искове с малък материален интерес е, че не е необходимо да се наема адвокат, за да бъде започната. Процедурата е значително опростена. Съдебната такса и таксите за преводи на формуляри се възстановяват, ако искът е успешен. Формулярите за стартиране на процедурата са стандартни и могат да бъдат намерени на адрес:

https://e-justice.europa.eu/177/bg/small_claims_forms?init=true. Те могат да бъдат изпратени онлайн.

Подобни статии