|

Голям, малък или достатъчен е броят на депутатските места в ЕС?

ekranna snimka 2024 05 17 191445

 

На 9 юни 2024г. предстоят изборите за Европейския парламент, които се провеждат на всеки пет години. Електоратът включва около 375 милиона избиратели. Изборите за ЕП са на базата на пропорционалната избирателна система. Принципът, по който се определя броят на депутатите, се основава на регресивната пропорционалност, според който депутатите от по-големите страни представляват повече хора от депутатите от малките страни. Максималният брой депутати е 96 (Германия), а минималният – 6 (Кипър, Люксембург, Малта).

През 2024г. броят на избраните евродепутати ще е следният:

Австрия – 20

Белгия – 22

България – 17

Германия – 96

Гърция – 21

Дания – 15

Естония – 7

Ирландия – 14

Испания – 61

Италия – 76

Кипър – 6

Латвия – 9

Литва – 11

Люксембург – 6

Малта – 6

Нидерландия – 31

Полша – 53

Португалия – 21

Румъния – 33

Словакия – 15

Словения – 9

Унгария – 21

Финландия – 15

Франция – 81

Хърватия – 12

Чехия – 21

Швеция -21

Общият брой на избраните депутати не може да надвишава 750 депутати (намалени след Брекзит до 705), през 2024 ще бъде 720, което е с 15 повече в сравнение с предишните избори. След Брекзит (от 1.02.2020г.) 73 места от Обединеното кралство са разпределени така: 27 са преразпределени между държавите членки, а 46 остават като резерв за бъдещите разширявания на ЕС.

Освен депутатите общо още около 60 000 души работят в европейските институции на постоянни и временни позиции. Общите разходи на европейската публична администрация се оценяват на 82.5 милиарда евро за периода 2021-2027г.(https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/headings_en?prefLang=bg#heading-7-european-public-administration). Напливът от кандидати за работа в европейската администрация е огромен поради високото заплащане. На конкурс за администратори на агенцията за персонала например за 300 работни места се явяват 54 000 души. Още през 2011 година премиери от осем страни отправят искане към ЕП да бъдат намалени разходите за издръжката на европейската администрация. Всяка страна членка работи в посока намаляване на собствените си административни разходи и чиновнически привилегии, логично би било и ЕС да работи в тази посока, като намали финансовите добавки за работа в чужбина (към заплатите си те получават 16% за това, че не работят в родината си) и въведе специална удръжка върху доходите. Разходите например за възнаграждения на пенсионирани служители превишават тези за работещите на високи постове в много от страните членки. В официалния сайт на ЕС обаче четем: „Европейската публична администрация е малка в сравнение с националните и дори много регионални и местни администрации… Тази функция обхваща главно административните разходи на всички институции на ЕС, както и пенсиите на пенсионираните служители на ЕС.“ (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/headings_en?prefLang=bg#heading-7-european-public-administration)

Голям, малък или достатъчен е броят на работещите в европейската публична администрация?

Голям, малък или достатъчен е броят на депутатските места в ЕС?

Подобни статии