Характеристики на спорове за обработка на плащания и как да разрешавате такива спорове

ecommerce 3562005 1280

Споровете с процесора за обработка на плащания имат пет важни характеристики, а именно:

  • неравнопоставеност на страните;
  • нежелание на процесора за обработка на плащания да се съсредоточи върху разрешаването на споровете;
  • забавени отговори от процесора за плащане;
  • трудности при свързване с подходящо лице, вземащо решения в платежния процесор;
  • скъпи алтернативи за съдебни спорове.

По-долу ще разгледаме по-подробно всяка от тези характеристики.

Процесорите на плащания обикновено са големи и богати компании с десетки хиляди служители и армия от адвокати. Повечето физически лица и компании, които използват услугите на платежни процесори, разполагат с по-малко финансови ресурси. Следователно битката между тях и платежните процесори може да се сравни с библейската битка между Давид и Голиат, т.е. ситуация на аутсайдер, при която по-малък противник се изправя срещу много по-голям и по-силен враг. За илюстрация, ако стойността на вашия спор е 2000 USD, в много юрисдикции ще трябва да платите повече от това, за да получите правно становище относно това дали си заслужава да се води дело. Излишно е да казвам, че много спорещи ще предпочетат да не участват в съдебни спорове, защото ще трябва да плащат за адвокати и съдилища много повече, отколкото могат да спечелят. Платежните процесори от своя страна имат милиони или дори милиарди оборот и може да не възприемат влизането в съдебни производства като финансова катастрофа.

  • Нежелание на платежния процесор да се фокусира върху разрешаването на споровете.

Процесорите на плащания получават голям брой оплаквания на ден и често не желаят да отделят твърде много време за подробно разглеждане на всяка от тях. Вместо това те обикновено изпращат шаблонни отговори на жалбоподателите. Тези отговори изобщо не са полезни, тъй като не разглеждат естеството на оплакванията. Вместо това те обикновено се позовават на изявлението за условията за използване на съответния процесор за обработка на плащания и твърдят, че действието или бездействието на процесора за плащане е оправдано въз основа на това изявление. Поради това много жалбоподатели не могат да намерят начин да получат нешаблонен отговор на жалбата си.

  • Забавени отговори от платежния процесор

Големият брой съобщения, които обработващите плащания получават, ги кара да реагират бавно. Не е необичайно да изчакате няколко седмици или дори няколко месеца, преди да получите отговор. Ето защо е от изключителна важност редовното натискане на платежните процесори.

  • Трудности при свързване с подходящо лице, вземащо решения в платежния процесор

Дори и да успеете да установите контакт с платежния процесор, може да забележите, че лицето за контакт е служител по поддръжката, който няма правомощия за вземане на решения и може просто да копира/постави шаблонен отговор. След като прекарате няколко дни в общуване с такъв човек, ще стане ясно, че вашият спор не може да бъде разрешен чрез комуникация с него или нея и ще трябва да намерите подходящ човек, който взема решения.

  • Скъпи алтернативи за съдебни спорове

Когато преговаряш с друга страна и чувстваш, че си прав, преговаряш в сянката на закона. Това означава, че си запазвате възможността да заведете съдебно производство, в случай че не постигнете споразумение, което ви устройва. Въпреки това, когато се борите за сравнително малки суми пари с процесори за обработка на плащания, съдебните производства често не са опция, тъй като могат да бъдат толкова скъпи, че дори ищецът да спечели, той или тя може да не успее да възстанови инвестицията, която е направил за адвокатски и съдебни такси.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само за информационни цели.

 

Подобни статии