| | |

ИТ компании в спор с ЕС

digital control 3357606 1280 1

ИТ компании влизат в спор с ЕС във връзка с DMA.

Закон за цифровите пазари (DMA) на ЕС

Целта на DMA е да направи справедливи пазарите в цифровия сектор, като установи точно дефинирани критерии за цифрови платформи, онлайн търсачки, услуги за съобщения, магазини за приложения. Регламентът влиза в сила от 1 ноември 2022г. и е приложим от 2 май 2023г. Последствията от неспазването на правилата са глоби от до 10% от годишния оборот на компанията и до 20% при повтарящи се нарушения. Като крайна мярка може да бъдат предприети и други мерки, например продажба на (части от) бизнес.

Гледната точка на онлайн платформите

Споровете са във връзка с наложените правила, надзор и контрол на ИТ компаниите. Законът за цифровите пазари установява нови правила на онлайн платформи, които имат годишен оборот над 7.5 млрд. евро и активни месечни потребители в ЕС – 45 млн. Apple и Microsoft например вече са в спор със Закона за цифровите пазари (DMA). Онлайн платформите губят част от независимостта си с влизането в сила на Закона за цифровите пазари. Те ще трябва да предоставят информация на регулаторите и да позволяват на одиторски компании да преглеждат вътрешни данни. ЕС обещава да наеме повече от 200 души, които да следят за спазването на правилата.

Гледната точка на потребителите на онлайн платформите

От платформите ще се изисква да улесняват потребителите да маркират съдържанието, което смятат за незаконно. Съответно, ако се окаже, че има законово нарушение, съдържанието трябва да се премахва по-бързо и да се обясни защо е изтрито или скрито. Таргетираните реклами, свързани с лични данни като религия или сексуалност, няма да са позволени. Facebook например вече започва да разработва инструменти за информация към потребителите относно ограничаването видимостта на публикациите, при което се предвижда и възможност за обжалване. В много отношения DMA улеснява потребителите на онлайн платформите.

 

Подобни статии