|

Как траките влизат в споровете за безсмъртието

ekranna snimka 2024 03 25 150242

 

Тракологията като наука днес се развива динамично, търсейки мястото на траките в културната еволюция по различни въпроси, някои от които са предмет на спорове от векове. Как траките влизат в спора за безсмъртието?

Вярата в безсмъртието до голяма степен обединява тракийските племена. Култовите им практики и ритуали, както и представите им за Отвъдното влизат в споровете за безсмъртието с другите околни племена, например с елините. Погребалните  ритуали на траките също са свързани с идеята за безсмъртната душа. Според изследователите тракийската орфическа вяра (по името на Орфей) е, че има живот отвъд, т.е. вярата в безсмъртието, прераждането и необходимостта от самоусъвършенстване.

Траките не оставят оригинална литература, затова сведения за тях черпим от други писмени източници. Такъв източник е Херодот (484 пр. н. е.  – 425 пр. н. е.). Гетите според този историк били най – мъжествени и най – справедливи от траките. За тях Херодот в параграфи 94 до 96 от книга 4 на своята „История“ пише, че те обезсмъртяват по следния начин: те смятат, че не умират и че загиващият отива при божеството Салмоксис (Залмоксис), което някои от тях наричат Гебелеизис. На всеки четири години те изпращат един от тях, когото жребият избере, като пратеник до Салмоксис, възлагайки му искания, които правят при всеки случай. Те го изпращат така: някои от тях, които са посочени за това, имат три копия, а в същото време други държат от двете страни този, който е изпращан при Салмоксис, както за ръцете, така и за краката. Първо го залюляват, а след това го хвърлят във въздуха, така че да падне върху върховете на копията. Ако той умре прободен, те мислят, че богът е благосклонен към тях. Но ако не умре, те обвиняват самия пратеник, наричайки го безполезен. После те изпращат друг и му дават поръчките си предварително, докато още е жив. Същите тези траки стрелят със стрели към небето, когато има гръмотевици и светкавици, и заплашват бога, не вярвайки, че съществува друг бог, освен техния.

Такъв е начинът, по който траките се обезсмъртяват според Херодот. Смъртта за тях е преминаване в друга реалност. Практиките на обезсмъртяване и ритуалите, свързани с това, потвърждават тезата, че траките са вярвали в безсмъртието на душата.

Снимката е от Казанлъшката гробница ( датирана от 4 в. пр. н. е. – 3 в. пр. н. е.)

Подобни статии