| | |

Какво Айкидо може да ни научи за разрешаването на спорове?

ajkido 2

Айкидо

Айкидо е японско бойно изкуство, едно от най-трудните за овладяване. То търси хармонизиране на духа и тялото. В буквален превод означава „път на хармоничната сила“. Степените в айкидо до 4-ти дан се защитават на изпит (1-ви дан е най-нисък). Най-високата майсторска степен е 10-ти дан.

Морихей Уешиба (1883 – 1969)

„Провалът е ключът към успеха, всяка грешка учи на нещо“ – казва Морихей Уешиба, създателят на Айкидо. Негов учител е Сокаку Такеда. И на 80-годишна възраст Уешиба е обезоръжавал и отблъсквал всякакъв брой нападатели. Морихей не е оставил много писмени текстове. Уроците му са запазени в устни изказвания, магнетофонни записи, направени от негови ученици, транскрипти на беседи и интервюта.

Уроците на Айкидо при решаване на спорове

Практиката, която Уешиба въвежда при изучаването на айкидо, се определя като „договорена“, защото предварително и двете страни трябва да знаят кой атакува и кой е атакуваният. Търсят се техниките на хармонията, а не на раздора. Основните принципи на айкидо са – бъди бдителен, бъди на правилното място, бъди в правилното време. Съчетаването им може да бъде всъщност ключ към успеха и при решаване на спорове. „Влезте дълбоко в атака и я неутрализирайте“ – казва Морихей Уешиба, което по отношение на спорове е призив да участваме активно и смело в тях. Айкидо техниките са ирими (на принципа на влизането в противника, при което се превзема неговия център) и тенкан (на принципа на пропускането, което технически се извършва чрез завъртане на тялото към гърба). На практика и двете техники могат да бъдат успешна стратегия при всеки спор – в личния и обществения ни живот, на работното ни място и в бизнеса.

Обезоръжаване без нараняване

Айкидо е изкуство на мира, а не на войната. Животът е растеж и всяко спиране на растежа (физически и духовен) означава смърт. Всеки трябва да намери центъра си и да го изпълни със светлина. Силата и енергията на нападателите при айкидо трябва да се използва срещу самите тях. Ударите върху опонента не бива да са много тежки. Когато противникът е силно устремен в разгърнат удар, може просто да се избегне удара и в същото време да му се нанесе атака другаде. За силата на втората атака допринася устремът на противника. „Да нараните противника означава да се нараните. Изкуството на мира е да се контролира агресията, без да се нанасят наранявания“ (Морихей Уешиба).

Без критика на другите

Всички неща във вселената са хармонично свързани. Нашите опоненти са проявления на сферата на съществуването, както и самите ние. Българинът  Светозар Ангелов (6-ти дан) определя айкидо като свят на познание, умиротворение и хармония. „Тестването, конкуренцията и критикуването на другите ви отслабват“ (Морихей Уешиба). Сред учениците на Морихей е Стивън Сегал (1952г., американски актьор, който има 7-ми дан). Той признава: „Аз съм направил много грешки. Но съм работил много и не се боя от смъртта. И което е по-важно, аз не се боя от живота“. Айкидо е начин на живот. А самият живот е истината, която никога няма да се промени.

Поздравете противника

„Когато противник излезе напред, влезте и го поздравете, ако иска да се отдръпне, изпратете го на път“ (Морихей Уешиба). Хармонизирането на тялото и духа според айкидо могат да бъдат практически начин за справяне с агресията навсякъде около нас. Опонентът ни в спор може да бъде неутрализиран, „ако сърцето ви е достатъчно голямо, за да обгърне противниците ви“. Тогава „може да видите точно през тях и да избегнете техните атаки“ (Морихей Уешиба).

Подобни статии