| | | |

Комбиниране на блокчейн и CODR (групово онлайн разрешаване на спорове)

blockchain gcf0c5589d 1280

Ясен индикатор, че груповото онлайн разрешаване на спорове (CODR) може да бъде прието дори в най-консервативните общества, е стартирането на първия CODR център в Иран през 2022 г. Идеята за комбиниране на блокчейн и CODR не е нова. Има поне два примера за BCODR платформи.

Първата платформа е Kleros, децентрализирана арбитражна услуга, която позволява на миряните да действат като съдебни заседатели и да получават заплащане в крипто токен, наречен пинакион (PNK). То включва различни подсъдилища, всяко от които се занимава с определени видове спорове. Достатъчно е да се отбележи (1) съдът за блокчейн, (2) съдът за маркетингови услуги и (3) съдът за видео продукция.

Страните в спора могат да обжалват решенията на подсъдилищата в един общ общ съд. Спорещите плащат арбитражни такси в криптовалути, за да участват в Kleros. В края на производството системата предоставя частта на загубилата страна от арбитражната такса на частта от съдебните заседатели, които са гласували в подкрепа на решението (решението се взема с мнозинство от гласовете) и възстановява частта на спечелилата страна от арбитражната такса. Съдебните заседатели са предпазени от измама на системата чрез неформална координация предварително, тъй като те не знаят към кое дело ще бъдат привлечени и нямат право да избират случаите, към които да бъдат привлечени.

За да участвате като жури, трябва да закупите PNK токени и да ги депозирате като „входна такса“. След вземане на решение встъпителната такса се връща на съдебните заседатели, които гласуват последователно за решението, а заседателите, чието мнение се различава от мнението на мнозинството, губят встъпителната си такса. Целта на този механизъм е да стимулира съдебните заседатели да вземат справедливи решения. Kleros е носител на наградата Blockchains for Social Good от програмата за изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само с информационни цели.

Подобни статии