Лесинг в споровете за издигането в обществото („Орел и лисица“)

ekranna snimka 2024 04 27 083739

 

„Лесинг е изпреварилият времето си образец на модерен човек.“ (Хайнрих Ман (1931)

Издигането в обществената йерархия е важен момент от развитието на човешката цивилизация. Споровете при това издигане са свързани с мотивите, които движат хората, за да се изкачват по обществената стълба. В баснята „Орел и лисица“ Лесинг (1729 – 1781) се спира на два от тях. От Античността до модерното време любовта към истината, към хората, желанието да бъдеш в служба на обществото са светлата страна на пътя в обществената йерархия, а ламтежът за доходна служба и материално облагодетелстване са нейната тъмна страна.

„Орел и лисица“

  • Не се гордей чак толкова с полета си! – казала лисицата на орела. – Ти се издигаш така високо във въздуха само за да търсиш по-надалече леш.

Познавам мъже, които са станали дълбокомислени световни мъдреци не от любов към истината, а от ламтеж за доходна служба“.

 

Подобни статии