|

Личен ли е личният телефон на учителя?

phone 5600054 1280

Има належаща нужда от регулиране на използването на мобилни устройства в сферата на образованието. Споровете за използването на мобилен телефон по време на учебен процес разделят обществото и очертават противоположни позиции. Учители, родители и ученици често защитават мнения без допирни точки. Възможностите за разрешаване на тези спорове се свеждат до намиране на правила за регулиране и въвеждане на санкции при нарушаването им или до постигане на съгласие между страните. Най-често на обществено обсъждане е поставен въпросът за възможността на учениците да използват мобилния си телефон по време на час.

Как стои обаче този въпрос при учителите и родителите?

Трябва ли по време на учебен час учителите да отговарят на обаждания на родители. Може ли например 10 минути от часа родител да обяснява на учителя колко е недоволен от отношението към детето му. След приключване на учебните занятия (извън работно време) учителят също често получава обаждания от родители на личния си телефон. Учители се оплакват, че родители им се обаждат дори вечерта. На практика всяко такова обаждане отнема личното време на учителя и нарушава баланса, който трябва да съществува между личен и професионален живот. Като следствие може да се стигне до затрудняване на почивката, отпускането, а оттам и до прегаряне. Въпросът има и здравословен аспект.

Проблемът за правото на учителя да има лично пространство (част от което е личният му телефон) е свързан и с безспорната необходимост от авторитет. Трябва да има граници на общуването, граници между служебната и личната комуникация, за да не попадне учителят в капаните на смесването им, което води до загуба на поверителност и личният живот на учителя може да се разкрие пред ученици и родители. Свързаните с работата данни трябва да са отделени и защитени от личните данни.

За да запази своето лично пространство, учителят може да изключи известията за работа в извънработно време. Друг вариант е използването на работен телефонен номер. Отделният телефонен номер помага за запазването на поверителността на личното пространство. МОН би могло да обсъди например възможността да предостави на преподавателите работен телефон, за да може да държат отделен личния си телефон или да въведе дежурен телефон за конкретното училище. Такава практика има въведена вече в някои страни.

В настоящата ситуация решението на въпроса личен ли е личният телефон на учителя е лично. Всеки преподавател трябва да решава сам и да разчита на самоконтрола на родителите.

 

 

Подобни статии