|

Липса на ефективни механизми за разрешаване на онлайн спорове – причини и последици

mezhdunaroden

В днешно време повечето потребители на интернет ще приемат правни документи (напр. условия за ползване и договори за услуги) чрез множество уебсайтове, платформи и приложения, разположени в различни държави. Всяко такова приемане представлява правно обвързващо споразумение, което от своя страна може да доведе до международни спорове.

Нито по времето на Хамурапи, нито по времето на Гроций обикновеният човек не е бил обект на толкова голям брой международни договори. Широкото разпространение на транснационални онлайн спорове може да се разбира като нормална последица от увеличаването на броя на човешките взаимодействия, причинени от интернет.

Споровете са нормално явление във всяко общество и появата им не е проблемна сама по себе си. Това, което всъщност е проблематично, е неспособността на обществото да разрешава спорове. Липсата на ефективни механизми за разрешаване на спорове неизбежно води до намаляване на взаимодействията между обществените актьори. Например, ако си представим хипотетична държава без ефективни механизми за разрешаване на онлайн потребителски спорове, можем да очакваме, че индустрията за електронна търговия в тази страна няма да бъде добре развита, тъй като потребителите ще се страхуват да купуват стоки онлайн, защото техните права могат бъдат нарушени и те няма да имат начин да коригират тези нарушения.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само с информационни цели.

 

Подобни статии