|

Нови предизвикателни спорове за изкуството, генерирано от изкуствен интелект

ekranna snimka 2023 12 07 120419

 

Може ли машината да създава изкуство?

Нови предизвикателни спорове, свързани с интелектуалната собственост, повдига генеративният изкуствен интелект, който съществува вече повече от 60 години. Тепърва предстои откриването на начини за разрешаването им. Спорове предизвиква дори въпросът дали е изкуство изкуството, създадено от изкуствен интелект.

Споровете за правата на изкуството, генерирано от изкуствения интелект, са свързани с въпроса за авторското право. На преден план излиза необходимостта да се преразгледат границите на авторското право, които в съвременното дигитално пространство трябва да напуснат утвърдените във времето рамки предвид на новите усложнения. Еволюцията в технологиите променя изкуството.

Едната страна по спора: ИИ не може да има авторски права

Тезата, че такова изкуство не може да получи авторски права, се аргументира с факта, че липсва човешка намеса в създадените произведения. Американският съд във Вашингтон, окръг Колумбия, постановява във връзка с конкретно дело, че изкуство без човешка намеса не може да бъде защитено с авторски права. Опитите на компютърните учени да патентоват генерирани произведения досега са неуспешни.

Спор предизвиква и въпросът за подражаването на съществуващи вече произведения на изкуството. Оригиналност или подражателство има в генерираната от машината картина? Ако машината подражава на художника без неговото съгласие, има ли той право на компенсация? Нарушение ли е това на авторското право?

През последните години са популярни изложбите с произведения на изкуствения интелект. Самата общност на творците води спорове във връзка с новото изкуство. Опасенията, че ИИ може да ги лиши от работа, се превръщат в един от мотивите за тези спорове. Друг мотив е емоционалната страна при оценяване на произведенията на изкуството. Творците смятат, че такава страна липсва на технологиите, следователно те не може да създават истинско изкуство.

Другата страна по спора: ИИ може да има авторски права

Когато е отхвърлено искането на художник за авторски права върху изображения, генерирани чрез изкуствен интелект, той излага като основен аргумент факта, че системата е част от творческия процес на човека. Възниква нов спор. Кой е създателят – машината или потребителят? И наистина ли изкуството, създадено от ИИ, е без човешка намеса, след като инженери (хора) са създали софтуера, художници (хора) са станали основа на данните за обучение, потребители (хора) стартират и работят с машината, използвайки въображението си.

На практика творците превръщат изкуствения интелект в един от инструментите, с които работят. Вместо четки и бои изкуственият интелект използва код. Картината на изкуството през 21 век е променена, изцяло нова. Последните години се появяват все повече алгоритми за генериране на изображения, изкуственият интелект става все повече обществено достъпен и навлиза в публичното пространство. Появява се и терминът ИИ художници. Алгоритъмът се превръща в средство за създаване на човешко творчество.

И двете страни в този спор търсят нови и нови аргументи в своя полза. На практика фактът, че произведенията на изкуствения интелект са обществено достъпни и се харесват на широката аудитория, ще допринесе най-много за решаването на спора. Усъвършенстването на технологиите неизбежно ще доведе до усъвършенстване на картините на новите ИИ художници и увеличаване на търсенето им.

Картината е генерирана от изкуствен интелект.

Подобни статии