УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА SPOROVE.BG

Последна редакция: 13 септември 2023 г.

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 2. ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА
 3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 4. ДОСТЪПНОСТ И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 5. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ
 6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 7. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 8. РАЗДЕЛИМОСТ
 9. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СПОРОВЕ
 10. РАЗНИ
 11. КОНТАКТИ

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Настоящите условия за ползване на Sporove.bg (“Условията“) са правно обвързващо съгласие между:

(i) индивидуален потребител (“вие” и “вашият”), осъществяващ достъп до уебсайта https://sporove.bg/, свързаните с него услуги и имена на домейни (наричани заедно, “Уебсайтът“);

(ii) собственикът и оператор на уебсайта, а именно, Dimov Internet Law Consulting, с адрес на Rue Vanderkindere 171/14, 1180 Брюксел, Белгия (“ние,” “нас,” и “наш”).

1.2 Лиценз за използване на уебсайта. Предоставяме ви световен, личен, неизключителен, непрехвърляем и ограничен лиценз за използване на уебсайта съгласно настоящите условия.

1.3 Отказ от отговорност. Въпреки че редовно наблюдаваме информацията, налична на уебсайта, не можем да гарантираме точността, надеждността, актуалността, уместността и пълнотата на цялата информация, независимо дали е предоставена от нас или от трети страни. Информацията, предоставена на уебсайта, е само за  обща информация. Не трябва да се приема като професионален съвет.

1.4 Връзки към трети страни. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, приложения и други онлайн източници, притежавани и управлявани от трети страни. Ние не носим отговорност или задължение по никакъв начин за съдържанието на такива връзки, информация и реклами на трети страни, както и практиките за сигурност и поверителност, използвани от операторите на уебсайтовете на трети страни. Моля, положете необходимото внимание, преди да щракнете върху някоя от тези връзки или реклами на трети страни.

1.5 Непълнолетни. Сайтът не се рекламира и не е предназначен за използване от лица под 18-годишна възраст.

1.6 Поверителност. Нашата Декларация за поверителност описва подробно как обработваме вашите лични данни, събрани чрез уебсайта.

1.7 Специфични за услугата условия. Специфичните за услугата условия се прилагат, ако сключите договор за услуга с нас.

 

 1. ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

2.1 Уебсайтът може да се използва само за законни цели. Моля, имайте предвид, че работим в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи и докладваме всяко неподходящо съдържание, което може да наруши приложимите закони. Нямате право да използвате уебсайта по начин, който допринася за следните дейности (списъкът е представителен и не е изчерпателен):

 • Всякаква незаконна дейност, включително нарушаване на каквито и да било закони, устави, наредби или разпоредби;
 • Нарушение на интелектуална собственост (напр. авторско прави или търговска марка);
 • Всеки неправомерен достъп до машини, програми, данни или извършване на други форми на киберпрестъпления;
 • Измама;
 • Предоставяне на невярна, неточна или подвеждаща информация;
 • Разпространение на зловреден софтуер (напр. вируси, червеи, троянски коне), спам и други незаконни съобщения;
 • Разпространяване на етническа, расова или друга неприемлива информация;
 • Разпространението на явно сексуално, клеветническо, тормозещо, оскърбително, непристойно, вулгарно, заплашващо, насаждащо омраза, неприлично поведение и свързано с тероризъм съдържание;
 • Копиране, разпространение, отдаване под наем, препродажба, модифициране, компрометиране, увреждане, деактивиране, увреждане и претоварване на уебсайта;
 • Намеса или злоупотреба с други потребители на уебсайта и
 • Използване на ботове, скриптове и други автоматизирани методи.

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 Нашето съдържание. По-голямата част от съдържанието, налично на уебсайта, включително цялата информация, софтуер, текст, данни, лога, търговски марки, марки за услуги, дизайни, графики, снимки, шаблони, видео файлове, звукови файлове, илюстрации, графики и други подобни (общо, ‘Нашето съдържание“) е собственост на нас, нашите партньори, агенти, лицензодатели, доставчици и/или други доставчици на съдържание. Нашето съдържание е защитено от приложимите закони за интелектуална собственост и международни договори. Нямате право, без да получите предварително писмено разрешение от нас, да копирате, разпространявате, предоставяте, разглобявате, правите промени, декомпилирате, извършвате обратно инженерство, превеждате, адаптирате, давате под наем, заемате, използвате, давате на лизинг, продавате като самостоятелни файлове, или да използвате каквито и да е ръчни или автоматизирани средства за изтриване на каквото и да било съдържание, налично в уебсайта.

3.2 МаркаSporove.bg’. Нямате право да използвате марката, думата или фигуративните търговски марки, свързани с нас, ‘Sporove.bg,’ или търговски марки на трети страни без предварително съгласие на собственика на търговската марка. Нямате право да използвате такива марки или търговски марки по какъвто и да е начин, който предполага, че ние спонсорираме, подкрепяме или се свързваме с вас, без да получите предварително писмено съгласие от нас.

3.3 Интелектуална собственост на трети страни. Уебсайтът може да съдържа съдържание, принадлежащо на трети страни (“Съдържание на трети страни”). Съдържанието на трети страни е собственост на притежатели на трети страни и тази интелектуална собственост не принадлежи на нас (но може да ни бъде лицензирана). Съдържанието на трети страни остава изключителна собственост на съответните притежатели от трети страни. Нямате право да използвате съдържание на трети страни без предварително разрешение от собствениците на това съдържание. Ние не гарантираме, че ще имаме достъп до Съдържанието на трети страни  по всяко време.

3.4 Обратна връзка и коментари. Ако предоставите обратна връзка, коментари или предложения, отнасящи се до уебсайта или нашите услуги (“Обратна връзка”), ние ще имаме право да използваме обратната връзка без ограничения. С настоящето вие неотменимо ни преотстъпвате всички права, право на собственост и участие в и към Обратната връзка. Всички коментари и друго генерирано от потребителите съдържание, налично на уебсайта, включва лични възгледи и препоръки на автора; то не отразява нашите възгледи, препоръки, одобрение и каквито и да било ангажименти, свързани с тях.

3.5 Искове за нарушаване на авторски права. Ако имате някакви основания да смятате, че някое съдържание, налично на уебсайта, нарушава вашите права на интелектуална собственост или правата на трета страна, моля, свържете се с нас и изразете своите опасения или поискайте премахване на съдържанието, за което се твърди, че е в нарушение. Ще отговорим на иска за нарушаване на авторски права възможно най-скоро, но не по-късно от 2 седмици. Преди да изпратите иска си до нас, моля, уверете се, че сте го подписали и сте включили информация, която ще ни позволи да включим информация, която ще ни позволи да открием съдържанието, за което се твърди, че е в нарушение.

 

 1. ДОСТЪПНОСТ И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Ние полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че уебсайтът е винаги достъпен за вас. Достъпността на уебсайта може да бъде повлияна от фактори, които не можем да контролираме, като проблеми с честотната лента, повреда на оборудването, действия и бездействия на трети страни, или други форсмажорни обстоятелства; ние не носим отговорност за недостъпността на уебсайта, причинена от такива фактори.

 

 1. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

5.1 Ние предоставяме уебсайта на принципа “КАКТО Е НАЛИЧЕН“, “КАКТО Е“, и “С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ“. До степента, разрешена от приложимото законодателство, ние не правим никакви декларации или гаранции, относно надеждността, пригодността и точността, за каквато и да е цел, на уебсайта, съдържанието на трети страни, или каквото и да е съдържание, представено или достъпно чрез използване на уебсайта, независимо дали доставчика е от нас или трети страни, и с настоящото се отказваме всякакви гаранции по отношение на уебсайта и неговата работа.

5.2 Ваша отговорност е единствено да проверите и оцените пригодността за целите на уебсайта, преди да го използвате, и да решите дали уебсайтът е подходящ за предвидената употреба.
5.3 Използвайки уебсайта, вие потвърждавате, че може да използваме доставчици от трети страни за предоставяне на софтуер, хардуер, съхранение, работа в мрежата и други технологични услуги. Действията и бездействията на доставчици от трети страни може да са извън разумния ни контрол. До максималната степен, разрешена от закона, ние изключваме всякаква отговорност за всякакви загуби или щети, произтичащи от действията или бездействията на такива доставчици от трети страни.

5.4 Нищо в настоящите условия не засяга никакви законови права, на които може да имате право като потребител и които не можете да промените или да се откажете по договор.

 

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1 Освен ако не е изключено или ограничено по друг начин от прилежащия закон, ние няма да носим отговорност за каквито и да било щети, включително, но не само, случайни, наказателни, специални или други свързани щети, произтичащи от или във връзка с използването на уебсайта, каквото и да е съдържание, предоставено чрез уебсайта, независимо дали е предоставено от нас или трети страни, или използване на уебсайта за неправомерни или незаконни цели. Вие се съгласявате да не ни държите отговорни по отношение на загуби, произтичащи от събитие или събития извън нашия разумен контрол.

6.2 Раздел 6 се прилага независимо дали сме били уведомени или е трябвало да знаем за възможността от възникване на такива загуби.

 

 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и предпазвате нас, нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители от всякакви искове или искания, включително адвокатски хонорари, направени от трети страни поради или произтичащи от нарушение на настоящите условия от ваша страна, използването на уебсайта или нарушение от ваша страна на който и да е закон или права на трета страна.

 

 1. РАЗДЕЛИМОСТ

В случай, че която и да е разпоредба от настоящите условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, такава разпоредба ще бъде изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото право, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите условия. Валидността и приложимостта на останалите разпоредби няма да бъдат засегнати в резултат на това.

 

 1. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СПОРОВЕ

9.1 Приложимо право. Тези условия се тълкуват и управляват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид неговите стълкновителни разпоредби.

9.2 Юрисдикция. Вие се съгласявате да разрешите всякакви спорове, произтичащи от или свързани с тези условия, чрез преговори с нас. Ако спорът не може да бъде разрешен по пътя на преговорите, спорът се отнася до съдилищата в София, България. Параграф 9 не засяга никакви законови права, на които имате право като потребител.

 

 1. РАЗНИ

10.1 Срок и прекратяване. Условията влизат в сила на датата, посочена в горната част на условията, или когато ги приемате и остават в сила, докато не бъдат актуализирани или прекратени от нас.

10.2 Изменения. Ние си запазваме правото да променяме тези условия или която и да е функция на уебсайта по всяко време. Такива изменения може да са необходими поради нови функции на уебсайта, промени в изискванията на законите, разпоредбите или нашите бизнес практики. Ще ви изпратим известие (ако имаме вашия имейл адрес) за всички съществени изменения, които може да са от значение за вас. Вие носите отговорност за редовния преглед на тези условия. Ако продължите да използвате уебсайта след каквито и да било промени, това ще представлява вашето съгласие за такива промени.

10.3 Нарушение на условията. Ако считаме, по наше собствено усмотрение, че нарушавате тези условия и е подходящо, необходимо или желателно да го направим, можем:

 • Да ви изпратим официално предупреждение;
 • Да ви докладваме на съответните публични власти;
 • Да започнем съдебно дело срещу вас.

10.4 Прехвърляне на права. Нямате право да преотстъпвате правата си съгласно тези условия. Имаме право да прехвърлим правата и задълженията си по настоящите условия изцяло или частично на трета страна, като Ви уведомим предварително. Ако не сте съгласни с прехвърлянето, можете да прекратите тези условия с незабавно действие, като спрете да използвате уебсайта.

10.5 Сливане или придобиване. В случай, че  по време на срока на настоящите условия, бъдат придобити, слети или продадени, или по същество всички наши активи, тези условия няма да бъдат автоматично прекратени и ние се съгласяваме да положим всички усилия, за да гарантираме, че приобретателят или оцелялото дружество приема и се обвързва с разпоредбите на настоящите условия.

10.6 Цялостно споразумение. Настоящите условия, заедно с документите, посочени в тях, представляват цялото споразумение между вас и нас по отношение на вашите взаимоотношения с нас и уреждат използването на уебсайта от ваша страна.

 

 1. КОНТАКТИ

Ако имате каквито и да било въпроси за тези условия, моля, свържете се с нас, като използвате следните данни за контакт:

Имейл адрес: info@dimov.pro

Пощенски адрес: Dimov Internet Law Consulting, Rue Vanderkindere 171, 1180 Брюксел, Белгия

 

[КРАЙ]