|

Потребителски спорове – нови предложения за промени при решаването им

potrebitel 2

Потребителските спорове предполагат разход на време и финанси. Доверието при решаването им е ниско и статистиката показва, че всеки трети не подава оплакване. Затова Европейската комисия предлага промени в правилата за решаването им.

Нов проект за АРС (алтернативно решаване на спорове)

Предложеният проект включва АРС да има разширен обхват, като обхване цялото законодателство на ЕС по отношение защита на потребителите и включи например въпроси като подвеждащи реклами и измамен дизайн. Предвижда се и улесняване на процедурите срещу търговци извън ЕС. Мрежа от европейски потребителски центрове ще осигурява в превод допълнителни съвети за потребителите и обяснения на техните права. Обмисля се премахване на някои тежести на търговците, за да се стимулира участието им в АРС. Структурите на АРС ще питат търговците дали имат готовност да отговорят за 20 дни на жалба, подадена от потребител. С цел подобряване на прозрачността в случаите, когато споровете се решават чрез автоматизирани средства, всяка от страните в спора може да поиска преглед от физическо лице. Участието на търговците обаче в потребителските спорове остава на принципа на доброволност. Тъй като те са страна по потребителския спор, това прави решаването му трудно и не винаги възможно.

 

Подобни статии