| | |

Призракът „патентен трол“ – спорове

patent 2

Патентен трол

Споровете за патент днес са глобално явление предвид бързия растеж на информационната икономика. Някои от споровете се проточват с години. Стратегията на патентните тролове е да се използва съдебната система като средство за печелене на пари. За бизнеса се оказва трудно да намери защитна тактика в тази ситуация, защото съдебните разноски са по-големи за предполагаемия нарушител, отколкото за ищеца, който заплаща на адвоката си само при спечелено дело.

Съществува ли призракът „патентен трол“?

Техническо определение на термина „трол“ няма. В бизнеса и международното право терминът се прилага към лица или компании, които налагат патентни права над действителната стойност на патента. Точна дефиниция за понятието е трудно да се направи. Най-често патентният трол се свързва с този, който се опитва да спечели пари от патент, който не се практикува. Някои технологични компании например са изобретатели и патентоват откритията си, но в същото време получават патенти, които купуват, а не пускат на пазара, водени от стратегически цели.  Целта на патентните тролове не е да произвеждат продукти, а да предоставят услуги на основата на патенти. Погледнато от тази страна обаче, явлението „патентен трол“ може да се види при всички големи технологични компании.

Има и мнение, че това всъщност е маркетингов и PR термин, който няма определение и всеки изобретател с теоретичната концепция за ищец може да бъде причислен към патентните тролове според нечие определение. Терминът е от полза за рекламните изпълнители. Те плащат за използването му в новинарските статии. Използването на термина има различно съдържание в медийните текстове и в научните изследвания и това добавя допълнително объркване относно точното му съдържание.

Практически обаче всички изобретатели са тролове за някого. Споровете във връзка с призрака „патентен трол“ включват много нерешени въпроси: Трябва ли изобретателят да не показва откритието си, или да го разкрие пред света. Каква защита ще му даде патентът? Ще успее ли да продаде откритието си преди патентът да изтече? Няма ли да бъде наричан „патентен трол“, докато успее да получи патента? И ако не бъде „патентен трол“ как да защити откритието си от опитите да бъде откраднато? Защо някои организации, които не практикуват заявения патент, не са считани за патентни тролове, а други – са етикетирани. Понятията PHC (патентно холдингово дружество), NPE (непрактикуващ субект), PAE (субект за заявяване на патент) в едни случаи са определяни като патентни тролове, а в други не са. До семантика на понятието „патентен трол“ се доближават използваните в пресата „патентен пират“, „патентна акула“, „търговец на патенти“. В обобщение терминът патентен трол се оказва спорен. Наличието на различни определения за него затруднява законовата му дефиниция.

Какви са гледните точки към проблема в аспекта на бъдещето?

Патентната система е законодателен социален договор за защита на иновациите. Някои коментатори на темата днес излизат с тезата, че патентите трябва да бъдат премахнати изцяло, други търсят защитни стратегии, тактики, механизми. В тази посока е насочено например „Споразумение за патент новатор“ на Twitter, в което компанията обещава да използва патентите със съгласието на служителите. Патентните спорове днес показват, че целите за създаването на патента са подменени. Вместо средство за защита на интелектуалната собственост патентът се превръща в повод за съдебни спорове. На практика всяка иновативна компания хаби все повече ресурси за спорове, отколкото за иновации. През 2014г. проучване на университетите в Харвард и Тексас доказва загуби от 211 милиона долара от дела на патентни тролове срещу фирми, които са изплатили разходите по делата от фонда за изследователска дейност.

Правната тактика на патентните тролове включва несериозни съдебни спорове, стратегически дела срещу публично участие, също и неприлични съдебни спорове. В рамките на правната система те използват все по-агресивни тактики. Закупуват се патенти от фалирала фирма и се дават под съд компании, които ги използват. Пред съдебни спорове се изправят и дори предполагаеми нарушители. Регистрират се патенти, за прилагането на които липсва база – както изследователска, така и производствена. Патентните тролове са по-голям проблем в САЩ, отколкото в Европа, защото са различни начините, по които съдилищата разглеждат разходите за патентни дела. За 2012 в САЩ са гледани около 3000 дела на патентни тролове. За намаляване на риска от съдебни дела фирми предлагат лицензиране на патентите в замяна на споразумение да не се съдят. Администрацията на САЩ през последните години усилено засяга контрола над патентните дела. Добра защитна стратегия срещу патентните тролове са споразуменията на компаниите да обединят патентованите знания. Така става възможно произвеждането на нови продукти, които са неприложими за патентните тролове, които от своя страна не създават продукти. Разширява се намирането на нови защитни тактики като изчистването на търсенията, дизайнерските обиколки, патентния часовник, застраховка за нарушаване на патент.

 

Подобни статии