| | |

Спорни въпроси между пътници и авиокомпании

ai generated 8184464 1280

 

Регламент на ЕС 261/2004 създава общите правила за решаване на споровете на пътници с авиокомпании. Практиката на Съда на ЕС по тълкуване на този Регламент показва, че тези спорове най-често са свързани с отмяна и закъснение на полет, изпуснат полет, загубване на багаж.

Отмяна на полет

Ако се пътува с въздушен превозвач, лицензиран в държава от ЕС, пътникът има права по силата на европейското законодателство. Ако превозвачът е лицензиран в държава извън ЕС, правата на пътника се свързват със законодателството на държавата, в която превозвачът е лицензиран. Срокът за предявяване на иск за обезщетение зависи от законодателството на конкретната страна. Пътникът има право на възстановяване на пълните разходи на билета. Той трябва да сканира и снима с телефон необходимите документи. Плащането на обезщетение се определя от причината за отмяната на полета и дължината на маршрута. Паричната компенсация може да бъде между 250 и 600 евро. Например при маршрут 1500 км обезщетението е 250 евро, но от 1500 до 3500 км то става 400, а над 3500 – 600. Ако на летището пътуващият избере премаршрутиране, има право на храна и напитки, две телефонни обаждания, електронни писма, текстови съобщения. Ако премаршрутирането е в деня след планирания полет, пътникът има право на нощувка. Ако полетът е изтеглен с повече от 1 час напред, той се смята за отменен. Също отменен е полетът, при който пътникът се пренасочва към друго летище, което не обслужва региона, за който пътуващият е направил резервация.

Закъснение на полет

Ако пътникът пристигне в крайната дестинация 3 или повече часа по-късно, има право на финансово обезщетение. Ако полетът закъснее с 2 или повече часа при излитането, пътникът има право на храна и напитки, предоставени от авиокомпанията, а при необходимост и на хотел.

Изпуснат полет и изпуснат свързващ полет

При изпуснат свързващ полет пътникът има право на финансово обезщетение, ако закъснението не се дължи на извънредни обстоятелства. В някои случаи технически проблем със самолета може да се счита за извънредно обстоятелство, но най-често за извънредно обстоятелство се смята лошото време. Към извънредните обстоятелства се причисляват също терористичните актове. Стачки, организирани от синдикални организации на служители на въздушния превозвач, не се считат за извънредни обстоятелства, докато стачки, които са „външни“ за авиокомпаниите, се приемат за извънредни обстоятелства. Спорове могат да възникнат и от конкретните обстоятелства, с които е свързан всеки отделен полет. Има парадоксални случаи в това отношение. Например този, при който адвокат съди авиокомпанията Delta Air Lines, защото е изпуснал 80-ия рожден ден на майка си, като предявява иск за 1 милион долара. Или съдебните искове за емоционални щети на някои пътници от полет 1549 (при който самолетът каца аварийно в река Хъдсън). Те завеждат такива искове, въпреки че авиокомпанията им изплаща обезщетение в размер на 5 000 долара.

Загубване на багаж

Има Европейски потребителски център в конкретната страна от ЕС, в който при трансграничен полет може да се подаде жалба за загубване на багаж и национален потребителски център, ако полетът е вътрешен.

По отношение цената на билета коректно е авиокомпаниите да обявяват общата цена на билета, като включат в нея летищните такси. Самолетните пътници трябва да са запознати със своите права, за да може при възникване на спор да предприемат необходимите действия. Лоша бизнес практика е пътниците да не търсят дължимото от авиокомпаниите при нарушаване на правата им.

Подобни статии