|

Спорове: интуиция или анализ

ekranna snimka 2023 12 20 140005

 

В тази статия разглеждаме тезата, че при вземане на решения в спорни ситуации правилният въпрос не е анализ или интуиция, защото правилният път към успеха включва  анализ и интуиция.

Анализът и интуицията са двойка противоположности, които в същото време са обединени от това, че обещават постигане на цялостност, възможно единение на несъзнаваното и съзнаваното.

Анализът е рожба на уникалната способност на човешкия разум да открива недостатъците на интелектуалните и физически възможности. Той сплита в себе си паметта и умственото напрежение. Анализът прави прочит на данни и факти,  и в същността си изключва интуицията.

Интуицията е рожба на взаимовръзката между опит и знание. Ако липсва практическо знание, опитът не може да бъде заявен. Всички интуитивни предположения и предчувствия са базирани върху налично знание. Според Юнг инстинктите са „основите на живота, законите на живота изобщо“. И само те могат да ни насочат към идеята, че „загадката на Сфинкс е самият Сфинкс“ (Юнг). Тезата на Юнг е, че е по-целесъобразно да анализираме собствените си грешки – „Познанието на грешките на другите не е толкова ценно“, защото „опитите ни да поправим другия са със съмнителна стойност, ако изобщо имат някакъв ефект“. Ако интуицията е опит, а анализът извежда грешките, логично е, че „първо трябва да свикнем да се учим от грешките си и да сме сигурни, че можем да се доверим на опита си.“ (Г. Каспаров).

Спорът, конфликтът има своя времева характеристика. Той възниква и се решава в точно определено личностно и историческо време, което не може да се върне назад. Интуицията живее във времето и ни предпазва от еднопосочно движение при вземане на решения. Тя ни напомня, че има решения с необратими последствия. По отношение на алтернативите, инуицията работи по-бързо от анализа. Интуиция, която не е подплатена с анализ, води до неуспешни начинания. В същото време интуицията може да ни каже кога да напуснем спора по-успешно, отколкото анализът. Докато той разчете фактите, влакът може вече да е дерайлирал. В този смисъл интуицията излиза на преден план.

Инстинктите ни участват при вземането на всяко решение в спорна ситуация. Те определят реакциите ни. Анализът предполага рутина, а интуицията – творческо решение – „свеж поглед“. Събрани заедно – рутината и „свежият поглед“ – постигат цялостност и са предпоставка за успешни решения при спорни ситуации.

Подобни статии