| |

Спорове между съседи

building g92ded1272 1280

Съседството е начин на живот, то е част от нашето духовно и морално развитие, затова е важно за хората. „Не купувай къща, вземи си съсед“ – съветва пословицата. След членовете на семейството човек влиза в най-чести взаимоотношения със съседите си. В съвременните условия в жилищни кооперации живеят хора с различна култура, възпитание и световъзприемане. Хората стават съседи на случаен принцип (нямат роднинска или професионална връзка). Отношенията между тях може да варират от неутрални до близки или воюващи. Споровете при междусъседски неразбирателства често ескалират до подписки, нотариални покани, съд. Съседски спорове могат да завършат дори с отнемане на живот. През последните години в пресата се появиха доста материали за такива случаи (например случая с психолога Иван Владимиров).

Поводите за спорове при съседи в жилищни кооперации са свързани най-често със замърсяване, създаване на неудобство при ползване на стълбищата, парцел за паркиране, вечен ремонт, заплахи, обиди, домашни животни, самоуправство (един от съседите е заключил част от общото пространство в своя полза), претенции върху идеални части от имота, пушене на стълбите, теч, вдигане на шум. Домът е място за отдих и почивка и точно тази негова функция става неработеща, ако съседът не спазва регламентираните часове. Родената на стълбите война се премества при органите на реда (които трябва да констатират спазва ли се Общинската наредба за обществения ред), а често продължава и в съдебната зала. Ако повод за спор е теч, съседите взаимно се обвиняват и необходимостта от ремонтни дейности допълнително нажежава спора. В нередки случаи обидите и заплахите са отправени дори и в присъствието на органите на реда (полицията). Агресивното поведение на съседите може да премине през разливане на кофи с вода и да стигне до сбиване. Междусъседските взаимоотношения на практика изграждат обществените отношения. Общите части – покриви, комини, стълбища, асансьори – също са извор на конфликти в многоетажните жилищни кооперации, защото са свързани с общи средства. Споровете тук са във връзка с поддръжката на тези общи части. Между съседи, живеещи в къщи, границите на имотите са често срещана причина за спорове. Поводите за неразбирателство могат да бъдат дори дървета и клони. В единия двор е дървото, а клоните са в другия, съответно плодовете на дървото са и в двата двора. Това може да доведе до траен конфликт.

Разрешаването на междусъседските спорове може да стане чрез културен разговор и взаимноизгодно споразумение. Трябва да се изключи лицемерното общуване. Има случаи, когато съсед се опитва да включи на своя страна други живущи в сградата в спора си със съсед. Целта е с общи сили да се води война, която включва писма до различни инстанции, до кмета, до медиите, до прокуратурата. За да можем да защитим правата си като граждани, трябва да сме запознати с тях и със стъпките, които може да предприемем (Закон за етажната собственост, Закон за собствеността, общинска Наредба за спазване на обществения ред).

Полезно е да сме запознати с медиацията при междусъседски неразбирателства. Тя представлява прагматичен инструмент за разрешаване на спорове. Като доброволна процедура (миротворчество) тя ще бъде работеща само ако съседите вече са взели решение да се споразумеят и не искат да пренесат битките си в съдебната зала. Външен неутрал може да предложи изход от създалата се ситуация. С поканата за медиация страните се запознават и с възможните последствия от бъдещо съдебно дело. Те могат да постигнат споразумение по всички въпроси след индивидуални и общи срещи с консултанти.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само с информационни цели.

Подобни статии