Спорове при пеликаните

ekranna snimka 2024 03 13 131833

Пеликаните

Има спорове дали всички видове пеликани имат общ произход. Във Франция са открити вкаменелости на пеликани, които са на около 30 милиона години. Тези птици гнездят и ловуват в големи колонии на плажове, пясъчни ивици и плитки води. Летят ниско. Пеликановите колонии са шумни места, защото общуването между тях е звучно. През размножителния период са особено активни. Пеликаните имат ленти между четирите пръста на краката, което им позволява да се движат във водата, да се гмуркат в нея, за да уловят плячката си. Ноздрите им са затворени или тесни, за да не влиза вода в дихателните пътища. Затова дишат през устата си. Имат торбичка под клюна, която служи за улавяне на риба. Те са сред най-тежките летящи птици, някои видове (къдроглавият пеликан) достигат до 15 килограма. Клюнът на други видове (австралийски пеликан) може да стигне половин метър.

Спорове между пеликаните

Пеликаните спорят за гнездови материал, копулация и мътене. В споровете те се включват преди всичко с визуални знаци чрез крила и клюнове или чрез сумтене. Враждебно отношение изразяват чрез щракане с клюна. Размахват и крилата си по заплашителен начин.

Спорове между пеликаните и човека

Споровете между пеликаните и човека се раждат от умението на тези птици да се възползват от съжителството с хората и да се адаптират към нов начин на живот. Те крадат храна неусетно или участват в откровен грабеж. С храненето за чужда сметка например са свикнали пеликаните на Галапагоските острови, които сутрин изчакват да се отвори рибния пазар в Пуерто Айова. Разхождат се между сергиите и очакват разсейването на някой продавач. Те са пъргави и след всяка кражба усъвършенстват бързината, с която извършват грабежите.

Интересен случай, който отново илюстрира успешната адаптация на пеликаните с начина на живот на хората, е историята на едно дипломиране в Калифорния през 2018г. Пеликани прекъсват церемонията, като пристигат на трибуната. Охраната прави опит да ги прогони, но птиците упорито отказват, а една от тях прави опит да ухапе охранителя.

 

Подобни статии