Спорове в авангардното изкуство – Казимир Малевич („Черният квадрат“, 1915)

ekranna snimka 2024 06 24 124457

 

Кой е Казимир Малевич?

Казимир Малевич (1878 – 1935) е украински художник от полски произход. Според една от версиите той е роден 1878г., според друга – 1879г. Тези спорове затрудняват честването на неговия юбилей. Оказва се, че Малевич например има два юбилея по повод 125 години от рождението. Художникът е повлиян от кубизма и става един от основоположниците на супрематизма (от лат. suprem, означава доминация на цветовете над останалите свойства на живописта и се изразява в комбинация от различни разноцветни геометрични фигури, от Малевич е определен като „нов реализъм“). Когато правителството на Съветския съюз започва кампания срещу модернистичното изкуство, Малевич е арестуван, лежи два месеца в подземията на съветски затвор, изпада в немилост, картините му са унищожени или конфискувани, а художникът умира в бедност през 1935г. Днес почти всяка негова картина се оценява на поне 1 млн. долара, а цената на „Черният квадрат“ (платно с размери 79,5 X 79,5) допреди няколко години е 40 млн. долара.

„Черният квадрат“ (1915)

„Квадратът е зародиш на всички възможности“ – казва Казимир Малевич. Сюжетът на картината включва черен квадрат на бял фон. Споровете между учени, изкуствоведи и критици за творбата не престават 100 години след създаването й. Спорните въпроси – какъв е тайният смисъл, заложен в картината, защо черният квадрат не е черен, защо не е квадрат, а е четириъгълник, чиито страни не са паралелни една на друга. Тъмният цвят е резултат от смесване на различни цветове, но между тях не е черният, който поглъща останалите цветове. Случайно ли е всичко това, или е добре обмислена авторова позиция и сложна философска формула. Изкуствоведите не са съгласни да се правят експертизи на картината, за да не й бъдат нанесени щети, но с помощта на скенер се стига до откритието, че под черния квадрат има още поне две други произведения на Малевич. Според самия художник творбата изразява космическо съзнание и не може да се разглежда с традиционните възприятия, погледът към нея е вън от пределите на видимото, защото „изкуството в своята същност е безпредметно и абстрактно“ (К. Малевич). Смисълът на картината според някои критици се свежда до идеята, че обкръжаващият ни свят само на пръв поглед е черно-бял и с определена форма. Ако разгледаме света в неговото разноцветие и разнообемност, представата ни за него ще се промени. Да се различат цветовете, които стоят зад черния, е сложна задача, която има своите проекции в живота, където истината трябва да се разграничи от неистината. Супрематическите картини на Малевич са акт на „чисто творчество“, от критиците се определят като безпредметна живопис. „Нужно е да се даде форма на живота и право на индивидуално съществуване“ – К. Малевич. Едновременно художникът създава три картини – „Черният квадрат“, „Черният кръг“ и „Черният кръст“. Какъв е смисълът на комбинацията им? Различните отговори отново повдигат спорове сред изкуствоведите. Има теза, че това са основни елементи на супрематическата система. По-късно се появяват още два квадрата – бял и червен. А черните квадрати стават четири. Малевич пояснява – „Квадратът не е подсъзнателна форма. Това е творчество на интуитивния разум“.

Спорни тези за „Черният квадрат“

  • „Черният квадрат“ символизира черен път, смърт и пустота.
  • „Черният квадрат“ е новото „чисто изкуство“, което не се интересува от пресъздаването на видимия свят.
  • „Черният квадрат“ е пример за успешен пиар на изкуството, в което не е важно какво е нарисувано, а дали може успешно да се продаде. Средностатистическият човек трудно различава „изкуство“ от „не изкуство“, затова разчита на мнението на авторитетите.
  • „Черният квадрат“ е отказ от буквален смисъл и съдържание в полза на формата.
  • „Черният квадрат“ е примитивна рисунка, на която всеки може да приписва някакъв дълбок смисъл.
  • „Черният квадрат“ – това е началото на края на традиционното изкуство и разкрива идейната криза в културата.
  • „Черният квадрат“ е успешен стратегически и политически ход на художника, който предлага революционно изкуство и промяна в трудната ситуация в неговата страна.
  • „Черният квадрат“ е шарлатанство, което е свързано с „ефекта на голия цар“. Целта е публиката да види това, което всъщност липсва, а ако не го види, тя се смята за неразбираща и необразована.
  • Съвсем крайна е тезата на някои фенове на Малевич, че „Черният квадрат“ е Джокондата на 20 век, той е съвременната загадъчно усмихваща се Джоконда.
  • „Черният квадрат“ е антиикона, отказ от православие, антихристиянски и антирелигиозен призив. В изложбената зала през декември 1915г. картината е представена за пръв път заедно с 39 други, но заема мястото, на което според православната руска традиция трябва да има икона.

И така – черен квадрат или тъмен четириъгълник, или разноцветен куб, бунт в изкуството, символен образ или отказ от смисъл, успешен пиар или примитивна рисунка, политически ход или шарлатанство, антихристиянски призив или интуитивен разум, изкуство без съдържание или съвременната загадъчна усмивка на Джокондата? С времето спорните въпроси раждат нови отговори и вместо да стихнат, споровете се умножават, а с тях – и цената на картината.

На снимката: „Автопортрет“ (1908 или 1910 – 1911), Казимир Малевич

Подобни статии