Спорове за финансиране на съдебни спорове за международен арбитраж

tax office 4007153 1280

Споразуменията за финансиране на съдебни спорове за международен арбитраж във Великобритания са обявени за невалидни от 2023, защото стоят на несигурна правна основа. Все още не е ясно какви ще бъдат последиците от това решение за Обединеното кралство през следващите години. Дискусиите продължават и могат да доведат до въвеждането на допълнителни закони, които да смекчат последиците от това решение.

Необходимостта да се финансират съдебни спорове за международен арбитраж се смята за част от обществената политика, защото финансирането от трети страни прави достъпа до правосъдие по-лесен. Когато една страна по даден спор (това важи и за групови съдебни спорове) няма средства за неговото решаване и ползва финансиране от трета страна, тя получава на практика шанс за успех в спора.

От правна гледна точка споровете за или против договореностите трети страни да финансират съдебни спорове между други са стари. В тях влизат въпросите за приложимостта предвид обществената политика. Споровете са свързани и с нерешения въпрос за финансиращите, които имат право на част от присъдените обезщетения. Споразуменията, които финансиращите спора сключват, им дават определен процент от всички обезщетения. На практика финансиращата страна се съгласява да финансира съдебните и адвокатски услуги на даден ищец, а ищецът се съгласява да изплати сума на финансиращия при дадени обстоятелства, като размерът на сумата зависи от финансовата изгода при спора. Финансовият размер на загубата също е въпрос на спорове, защото сключеното споразумение е основано на обезщетение.

Подобни статии