|

Спорове за таксите при висшето образование

ekranna snimka 2024 02 14 065106

 

Предложението

В  22 висши учебни заведения студентските такси са повишени през тази учебна година с до 45% т.е. до 300 лева. В 11 университета размерът на таксата е запазен. Най-високи са таксите на студентите по изкуствата (1450 лева годишно). На този фон идва идеята на правителството за безплатно висше образование, която обаче поражда обществени спорове.

Кабинетът предлага да отпаднат таксите за обучение на студенти и докторанти, които са приети държавна поръчка. Инициират се промени в Закона за висшето образование, които в момента са обект на обществено обсъждане. Предвижда се също Академичният съвет на всеки конкретен университет да определя сам таксите за кандидатстване, които досега са приемани с решение на Министерския съвет.

Разходите за обучение на студентите ще бъдат осигурени от държавата. Размерът на необходимите средства е 150 млн. годишно. От правителството обещават да бъдат взети допълнителни мерки за спазване критериите за качество. Към този момент университетите получават средства за всеки студент, приет държавна поръчка. Предлага се тези средства да бъдат увеличени, за да се компенсира отпадането на таксите. Таксите за обучение на студентите в платена форма остават.

За

Според правителството, ако висшето образование стане безплатно, всеки млад човек, който иска да учи, ще получи тази възможност. Така образованието става общодостъпно. Финансовите затруднения няма да бъдат пречка за младите хора.

„За“ отпадането на студентските такси е представителството на студентите. Статистиките сочат, че повече от 90% от студентите подкрепят идеята. От МОН напомнят, че в България има много младежи, които не учат и не работят. Така ще им бъде дадена възможност да учат и да останат в България.

Против

От някои обществени кръгове предложението е определено като „популистко“ и според тях целта е да се привлече политически вниманието на студентите и висшистите.

Съветът на ректорите, синдикатите, работодателите, студентите в частните университети посочват редица доводи против предложението.

Съветът на ректорите се аргументира с това, че не се взема предвид  необходимостта от политика, при която няма такси за специалности с нисък интерес. Според работодателите от всички младежи, които завършват средно образование, местата за студенти трябва да бъдат 50%. Сред доводите против отпадането на студентските такси е загубеното значение на студентското кредитиране. Като довод „против“ предложението синдикатите посочват риска да намалее качеството на образованието.

Обществените спорове по идеята на правителството продължават.

Подобни статии