Сватбени спорове при елените

eleni

Благородният елен е сред най-големите видове елени, които обитават Европа. В България е най-едрият от трите еленови вида. В древността е приеман като помощник на шаманите. Негови изображения има запазени в пещери, скални навеси, тракийски гробници и римски мозайки.

Благородните елени са полигамни животни. Сватбеният период често е съпроводен от сватбени спорове.

Мъжкият събира по няколко женски (понякога стигат до двадесет). Женските се наричат кошута. Полова зрялост кошутите достигат на 2 години, докато мъжките участват реално в размножаването след 5-тата си година.

Втората половина на септември те се разгонват. Настъпва периодът на ежедневни сватбени спорове. През този период мъжкият почти не се храни, а само пие вода. При появата на съперник мъжкият издава предупредителни ревове и ако съперникът не се откаже, той влиза в битка с него. Ревът на мъжкия се чува на няколкостотин метра. Кошутите избират мъжкия с по-силен рев. Обикновено съперниците са по-млади мъжки, които нямат собствен харем. Те се опитват да изместят доминиращия мъжки или поне да привлекат някоя от неговите женски. По-слабият мъжкар след известно време се отказва.

Битката се води с рога и се свежда до заклещване рогата на противника. Рогата на мъжките растат от март до април и достигат над 1 м. Те тежат над 10 кг. Достигат своя максимум на десетата година и са около 24 на брой.

Може да се стигне до наранявания и по-тежки последици, ако елените по време на битката си оплетат рогата и после няма как да ги разплетат. Преди време например горски служители от Омуртаг спасяват благороден елен, който е заклещен в рогата на удавен елен, негов съперник в сватбен спор. Битката е станала близо до село Пчелно. Гъбар, който преминавал през района, видял двата елена и сигнализирал служителите от горското стопанство.

 

Подобни статии