|

Топ 10 на секторите с най-много онлайн спорове в Европейския съюз

ekranna snimka 2024 07 01 171836

ОРС (Европейската платформа за онлайн решаване на спорове) разполага с качествени инструменти за решаване на спорове. Статистическите данни и доклади показват, че към нея са подадени хиляди жалби, като топ 10 на секторите с най-много онлайн спорове в Европейския съюз са:

  1. Авиокомпании – 45 833
  2. Облекло и обувки – 20 437
  3. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – 13 862
  4. Електроника – 9676
  5. Хотели и почивни обекти – 8795
  6. Обзавеждане и стоки за бита – 7325
  7. Стоки за свободно време (спорт, музика и др.) – 6398
  8. Резервни части и аксесоари за личен транспорт – 5555
  9. Големи домакински уреди – 4769
  10. Мобилни и телефонни услуги – 3725

Органите за решаване на спорове в ЕС са трета неутрална страна в конфликти и предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на конфликти, базирани на принципите за достъпност, справедливост и ефикасност. Предимствата на тези процедури са, че те са по-евтини и по-бързи (в рамките на 30 дни). В България за всеки от тези сектори има изградени Секторни помирителни комисии със свои специфични правила и процедури. Българските потребители могат да изберат платформата за ОРС за намиране на решение при спорове, достатъчно е да се регистрират и да си създадат профил в EU login.

Подобни статии