Уроците на Каутилия (съветник на индийския император) при спорове

ekranna snimka 2023 12 03 122621

 

Каутилия (350 – 283г. пр. не. е. е съветник на император Чандрагупта. Изпълнява и длъжността пръв министър. Като такъв той пише политически трактат, в който разсъждава за управлението на държавата и за правилните ходове на императора по време на война и спорове.

За аргументите в спор

Аргументите в спор не трябва да се представят твърде директно, тъй като могат да се опонират директно. По-балансиран подход ще позволи да се предотвратят контрааргументи. „Човек не трябва  да бъде твърде прям. Отидете и вижте гората. Правите дървета се изсичат, кривите се оставят“. (Каутилия, индийски философ, III  пр. не. е.) Не е случайно, че Каутилия е наричан „индийския Макиавели“.

За въпросите, които трябва да си зададем преди началото

Каутилия предлага преди всяко начало да се потърси отговор на следните въпроси: какво правя, какъв резултат очаквам, възможен ли е успехът. Ако успеем да отговорим на тези въпроси, може да сложим началото на даден спор.

Въодушевление или сила

Кое е по-важно при спорове: въодушевлението или силата. Според него определяща е силата. Ако имаме силата да победим някого, после може да купим друг ентусиазиран опонент. Победата се извоюва като печелиш или купуваш помощта на въодушевени хора.

Власт (пари и армия) или интриги

Изправен пред тази дилема Каутилия разсъждава в полза на интригите. Умението да се плетат интриги носи много ползи като постигане на успехи „със средствата на помиряването, стратегията, шпионите…“ Затова: „ако сравним въодушевлението, силата и умението да плетеш интриги, онзи, който притежава третото качество, със сигурност ще вземе връх“. Важно е също да не се разкриват намеренията, те трябва да останат тайна за всички.

Правилно да преценим опонента си

„От негодника и змията змията е по-доброто нещо, защото тя хапе само когато иска да убие, докато от негодника си патиш на всяка крачка“ – казва Каутилия. Преценката на противника в спорове позволява да се вземе точното решение за възможните изходи от спора. Как да направим тази преценка? „Индийският Макиавели“ предлага следното: „Както златото се изпробва чрез търкане, рязане, нагряване и коване, така и човекът трябва да бъде оценен според четири неща: себеотрицание, поведение, лични качества и действия.“ Когато сме си създали реална представа за нашия опонент, можем дори да спечелим благоразположението му. Как? „Печели благоразположението на силния с подчинение, на лошия – със съпротива, и на равния по сила – с учтивост или борба“

Подобни статии