Споровете са важна част от живота на всеки човек и знанието за това как да се разрешават може да се превърне в умение, което ще бъде полезно за всеки. Нашата цел е да предоставим обща информация за спорове във всякакви сфери и да направим тази информация достъпна за всеки, не само за юристи. Нашият екип включва юристи, филолози и уеб дизайнери.