| | | |

За нуждата от платформа BCODR и стимули, които да поддържат ниска цената на разрешаване на спорове

matrix gffa3ffd35 1280

 

Съществува належаща социална нужда от платформа BCODR, която използва силата на блокчейн, без в същото време да изисква от своите потребители да създават блокчейн портфейли и да купуват и продават криптовалути. Например, такава платформа може да позволи на потребителите лесно да депозират фиатни валути на платформата и фиатните валути ще бъдат автоматично обменени в криптовалута, избрана от потребителите. Това означава, че платформата всъщност няма да изисква познания за криптовалутите и на практика всеки ще може да я използва. Той ще работи подобно на начина, по който работят PayPal и други процесори за обработка на плащания. Например PayPal позволява на своите потребители да депозират фиатни валути в неговата система и депозираната фиатна валута може, при поискване от потребителя, да бъде лесно конвертирана в различни валути. Ако PayPal изискваше потребители, които желаят да използват PayPal, за да извършват ръчни преобразувания на своите фиатни валути извън платформата на PayPal, почти сигурно PayPal нямаше да бъде историята на успеха, която е днес.

Освен че приема фиатни валути, успешната платформа BCODR трябва да бъде привлекателна както за съдебните заседатели, така и за спорещите. Kleros и PeopleClaim използват финансово възнаграждение, за да привлекат съдебни заседатели. Въпреки че това изглежда логичен избор, тъй като парите обикновено се използват в нашите общества, за да убедят хората да изпълнят определени задачи, BCODR трябва да бъде достъпен, за да се справи с големия брой онлайн спорове с ниска парична стойност. Следователно си струва да се обмисли проектирането на платформи BCODR, които разчитат на други стимули, които ще поддържат ниска цената на разрешаването на спорове, като в същото време мотивират съдебните заседатели да участват в процеса на разрешаване на спорове.

Репутацията е един такъв стимул. Онлайн репутацията има огромно значение в съвременния свят и можем да видим как компаниите плащат големи суми, за да гарантират, че техните уебсайтове се класират високо в търсачката. По този начин, ако участието на съдебен заседател в BCODR води до повишаване на онлайн репутацията на съдебния заседател, можем да очакваме много съдебни заседатели (особено доставчици на услуги) да участват безплатно в BCODR, тъй като това ще популяризира техните услуги. По този начин техният принос към общността (макар и безплатен) може да бъде от голямо значение за тях.

Друг стимул, подходящ за BCODR, който все още не е използван, е реципрочността. Например, членове на онлайн общности могат да получат кредити, ако участват като съдебни заседатели в BCODR по отношение на тези общности. От оспорващите, желаещи да започнат производство по BCODR, може да се изисква да използват такива кредити, които всъщност ще изискват оспорващите да участват, както и съдебните заседатели. Принципът на реципрочност е добре известен в областта на правото. Например, признаването на чуждестранни съдебни решения в дадена страна често зависи от това дали държавата, в която е постановено съдебното решение, признава съдебните решения на държавата, в която се иска признаването.

Можем да наблюдаваме бързо развитие в областта на разрешаването на спорове. Онлайн разрешаването на спорове (ODR) произлиза от алтернативно разрешаване (ADR), а груповото онлайн разрешаване на спорове (CODR) идва от ODR. Сега най-новата тенденция е трансформацията на CODR в BCODR. Тази трансформация със сигурност има голям потенциал поради предимствата на BCODR, описани по-горе, и скоро можем да очакваме новаторска BCODR платформа. Трябва да приеме фиатни валути и да има коренно различен модел на стимулиране. Финансовото възнаграждение не е подходящо за метод за разрешаване на спорове, който трябва да се справи с една от основните характеристики на онлайн споровете, т.е. те обикновено имат ниска парична стойност.

Тази статия не представлява правна консултация и може да се използва само с информационни цели.

Подобни статии