|

За споровете при избор на управници – Петко Славейков

ekranna snimka 2024 01 28 112603

ПР (пъблик рилейшънс)

ПР (пъблик рилейшънс) е осъществяване на връзки с обществеността и се свързва с публичния имидж на личности и организации. До известна степен успехът или провалът се определя от ПР, което обяснява появата на пресагентите и специалистите, които представят в благоприятна светлина своите клиенти. Към посоката на светлите лъчи в това отношение е насочена една басня на П. Р. Славейков. Тези лъчи трябва да са ориентирани към съдържанието, а не към опаковката.

Петко Рачов Славейков (1827 – 1895)

Като български поет, публицист, политик, депутат, министър в Министерството на народното просвещение през 1880г., Министерството на вътрешните работи (1880 – 1881, 1884 – 1885), председател на Народното събрание (1880) Петко Славейков взема отношение към споровете при избора на управници в българското общество. При формиране на общественото мнение той набляга на отговорността, която носят управниците, и защитата на обществените интереси.

Паун и врана

Птиците решили да си изберат цар. Паунът предложил себе си да го ръкоположат заради хубостта му. Като го избрали и го предпочели пред всички други птици, враната рекла:

– Но когато царуваш ти, ако се накани орелът да ни гони, как ще ни избавяш?

Баснята учи, че трябва да избираме хората, които ни управляват, по ум, а не по хубост.

Подобни статии