|

За устното излагане на аргументите

ustno 2

 

Силата на думите е в това, че могат да бъдат тълкувани нееднозначно в моментните настроения на опонентите в спорове. Изговарят се лесно и дават възможности за извъртане и неразбиране. Устното излагане на аргументи може да има за цел да се отвлече вниманието на опонента в спора. Така устните аргументи печелят време. Тази тактика успешно е приложена от Виктор Лустиг в спора с шерифа Ричардс.

Виктор Лустиг е един от най-хитрите мошеници на своето време и успява да продаде дори Айфеловата кула. Той рекламира изобретен от него автомат за копиране на монети, който всъщност нищо не копира. Няколко купувачи плащат добра сума за този автомат, а когато разбират, че са измамени, нямало как да отидат в полицията и да кажат, че всъщност те са правили опит за измама, купувайки този апарат. Платили били десет хиляди долара за него, но трябвало да се примирят със загубата на парите. Сред купувачите бил шерифът  на Ремсен, Оклахома – Ричардс. Той не можел да се примири с факта, че е измамен.

Много време прекарва Ричардс в издирване на Лустиг, улеснен от длъжността си на шериф. Накрая разбира, че Лустиг е в хотел в Чикаго, отива там и с револвер, насочен към главата му, казва, че ще го накаже за измамата. Лустиг се преструва на изненадан, че апаратът му не работи, излага много устни аргументи в подкрепа на тезата, че е невъзможно техниката, изобретена от него, да има дефекти, а накрая предлага хиляди долари компенсация на шерифа. Парите компенсирали дадената сума от шерифа в пъти повече. Шерифът ги взема и се прибира в Оклахома.

Лустиг просто преминава в режим на изчакване, като редовно проверява криминалната хроника на всички вестници. Един ден той прочита най-сетне новината, която чакал. Шерифът бил обвинен в разпространяване на фалшиви долари. Цялата общественост била възмутена, шерифът е наказан. Вече било немислимо той да предяви каквито и да било обвинения към Лустиг.

Подобни статии