SPOROVE.BG ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна редакция: 13 септември 2023 г.

 

 1. ЗА НАС И ТОЗИ УЕБСАЙТ
 2. КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
 3. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
 4. КАК РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
 5. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
 6. КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
 7. БИСКВИТКИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И РЕКЛАМА
 8. КОНТАКТИ

 

 1. ЗА НАС И ТОЗИ УЕБСАЙТ

В този раздел ви предоставяме обща информация за нас и този уебсайт.

 

1.1 Относно. Тази Декларация за поверителност (“Декларация за поверителност“) урежда обработката на лични данни, събирани от индивидуални потребители (“Вие“ и “Ваши“) чрез уебсайта https://sporove.bg/   и свързаните имена на домейни (колективно, “Уебсайтът“).

1.2 Относно уебсайта. Уебсайтът предлага информация за спорове, услуги относно разрешаване на спорове, и ви позволява да се свържете с нас, като използвате формуляр за контакт.

1.3 Администратор на данни.  Уебсайтът е собственост и се управлява от Dimov Internet Law Consulting, с адрес в at Rue Vanderkindere 171/14, 1180 Брюксел, Белгия (“ние,” “нас,” и “нашия”). Ние действаме като администратор на данни по отношение на личните данни, които предоставяте чрез уебсайта.

1.4 Уебсайтове на трети страни.  Декларацията за поверителност не обхваща уебсайтове, приложения или софтуер на трети страни, които се интегрират с уебсайта. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност на уебсайтове, към които уебсайтът има връзки. Ако предоставите информация на такива трети страни, може да се прилагат различни правила относно събирането и използването на вашите лични данни.  Трябва да се свържете директно с тези лица, ако имате въпроси за използването на данните, които те събират.

1.5 Деца. Уебсайтът не е предназначен за използване от лица под 18-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лични данни, принадлежащи на лица под 18-годишна възраст. Ако разберете, че такова лице ни е предоставило своите лични данни и сте родител или законен настойник на това лице, моля, свържете се с нас незабавно и ще премахнем личните данни на детето от нашите системи.

1.6 Срок и прекратяване. Тази Декларация за поверителност влиза в сила на датата, посочена в горната част на Декларацията за поверителност и остава валидна, докато не бъде прекратена или актуализирана от нас.

1.7 Изменения. Възможно е периодично да променяме или актуализираме тази Декларация за поверителност, за да отговорим на изискванията и стандартите в областта на защитата на данни. Затова ви препоръчваме често да посещавате тази страница, за да бъдете осведомени за промените. Ако трябва да променим Декларацията за поверителност, изменената версия ще бъде публикувана на тази страница и ако имаме вашия имейл адрес, ще ви изпратим известие за всички промени, въведени от нас. За значителни съществени промени в Декларацията за поверителност или когато това се изисква от приложимото законодателство, може да поискаме вашето съгласие.

 

 1. КАКВИ ДАННИ СЪХРАНЯВАМЕ?

В този раздел обясняваме подробно какви лични данни събираме от вас, за какви цели ги използваме, какви технически данни се събират автоматично, докато използвате уебсайта, и как комуникираме с вас.

 

2.1 Източници на лични данни. Ние получаваме вашите лични данни от следните категории източници:

 • Директно от вас. Например, ако се свържете с нас чрез нашата форма за контакт;
 • Пряко или косвено чрез вашата дейност на уебсайта. Когато използвате уебсайта, ние автоматично събираме техническа информация за вашите посещения посредством бисквитки и аналитични услуги;
 • От трети страни. Може да получим информация за вас от трети страни, на които преди това сте предоставили вашите лични данни, ако тези трети страни имат правно основание да ни разкрият вашите лични данни (например за аналитични цели).

2.2 Събиране на лични данни. Ние спазваме принципите на минимизиране на данните. Това означава, че събираме само минимално количество лични данни, които са необходими за вашата употреба на уебсайта. Ние не използваме вашите лични данни за цели, различни от целите, за които сте ги предоставили. По-долу може да намерите общ преглед на личните данни, които събираме, целите, за които ги използваме, правните основания, на които разчитаме и времевия период, за който ги съхраняваме.

 • Запитвания. Когато се свържете с нас по имейл, събираме вашето име, имейл адрес и всякаква информация, която решите да включите във вашето съобщение. Когато се свържете с нас, използвайки наличната форма за контакт в уебсайта, ние събираме вашето име, имейл адрес и всякаква информация, която решите да включите във вашето съобщение. Ние използваме такива данни, за да отговорим на вашите запитвания и да ви предоставим търсената информация. Правните основания, на които разчитаме, ‘преследват нашите законни интереси‘ (т.е. да развиваме и промотираме нашия бизнес). Ние ще съхраняваме тези данни, докато не спрете да общувате с нас и не повече от 1 месец.
 • Бюлетини. Когато ни предоставите вашия имейл адрес за целите на предоставянето на услуги, ние можем да използваме вашия имейл адрес, за да доставяме нашия бюлетин и да ви информираме за нашите услуги, ново съдържание и специални оферти. Правните основания, на които разчитаме, ‘преследват нашите законни интереси‘ (т.е. да развиваме и промотираме нашия бизнес). Можете да се откажете от получаването на нашия бюлетин, като щракнете върху връзката “отписване“, включена в нашия бюлетин, или като се свържете директно с нас.  Ние ще съхраняваме вашия имейл адрес, докато не се отпишете от нашия бюлетин.

2.3 Бисквитки. Когато разглеждате уебсайта, ние събираме вашите данни, свързани с бисквитките, и използваме други технологии за проследяване, както е описано подробно в раздел 7 “Бисквитки, проследяване и рекламиране.“

2.4 Чувствителни данни. Ние не събираме и нямаме достъп до никакви специални категории лични данни (“чувствителни данни“) от вас, освен ако не решите, по свое усмотрение, да ни предоставите такива данни. Чувствителните данни се отнасят до вашето здраве, религиозни и политически убеждения, расов произход, членство в професионална или търговска асоциация, или сексуална ориентация.

2.5 Отказ от предоставяне на лични данни. Ако откажете да ни предоставите вашите лични данни, когато ги поискаме, може да не успеем да получим исканата информация или да получим отговор. Моля, свържете се с нас незабавно, ако смятате, че данните, които събираме, са прекомерни или не са необходими за предвидената цел.

2.6 Събиране на аналитични данни. Когато разглеждате уебсайта, ние събираме определени технически аналитични данни, събрани от вас. Такива данни включват следната информация:

 • URL адреси, от които осъществявате достъп по уебсайта;
 • Видът на вашето устройство;
 • Операционната система на вашето устройство;
 • Взаимодействия на посещение;
 • Изходни страници;
 • Степен на отпадане;
 • Коефициенти на преобразуване;
 • IP адрес;
 • Вашето друго онлайн поведение.

2.7 Цели на аналитичните данни. Ние използваме вашите аналитични данни, за да анализираме какви потребители влизат и използват уебсайта, да измерваме вашата активност в уебсайта, да видим кои части от уебсайта са интересни за вас, да разработваме нови услуги и функции на уебсайта, и да проучваме и предотвратяваме проблеми със сигурността и злоупотреба. В повечето случаи подобни аналитични данни са нелични и не ни позволява да ви идентифицираме като физическо лице. Вашият IP адрес обаче може да се счита за лични данни и ние ще се уверим, че имаме необходимото правно основние за обработване на такива данни. Когато обработваме вашите аналитични данни, които са лични данни, ние разчитаме на ‘легитимния интерес‘ (т.е. да анализираме, подобряваме и защитим уебсайта) и основанието ‘вашето съгласие‘ (когато искаме съгласие за бисквитки).

2.8 Икони на социални медии. Когато щракнете върху иконките за социални мрежи, налични в уебсайта, вашата социална медийна мрежа може да сподели определени данни за вашето онлайн поведение. Ние използваме подобни данни, за да анализираме използването на уебсайта от ваша страна и да подобрим нашите услуги. Правното основание, на което разчитаме, е ‘преследване на нашите законни интереси‘ (т.е. анализиране и подобряване на уебсайта).  Ние ще съхраняваме тези данни за не повече от 1 година.

2.9 Вашите отзиви. Ако се свържете с нас, ние може да съхраняваме записи на всички въпроси, оплаквания, препоръки или комплименти, направени от вас, и отговорите. Когато е възможно, ние ще деидентифицираме вашите лични данни (т.е. ние ще премахнем всички лични данни, които са необходими за поддържане на такива записи).

2.10 Обобщени и деидентифицирани данни. В случай, че вашите нелични данни са комбинирани с определени елементи от вашите лични данни по начин, който ни позволява да ви идентифицираме, ние ще обработваме такива обобщени данни като лични данни. Ако вашите лични данни са обобщени или деидентифицирани по начин, по който вече не могат да бъдат свързани с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, те няма да се считат за лични данни и можем да ги използваме за всякакви легитимни цели.

 

 1. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

В този раздел обясняваме колко дълго пазим вашите данни в нашите системи и как ги изтриваме.

 

3.1 Съхранение на лични данни. Ние и нашите обработчици на данни съхраняваме вашите лични данни само докато такива данни са необходими за целите, описани в тази Декларация за поверителност, или докато не поискаме от вас да актуализираме или изтрием вашите лични данни, което от двете настъпи първо. За повече подробности относно периода, за който се съхранява всеки тип лични данни, моля, вижте раздел 2.2. След като вашите лични данни вече не са необходими за целите си и няма друго правно основание за съхранявнето им, ние незабавно ще изтрием вашите данни от нашите системи. Ние не съхраняваме лични данни по-дълго от строго необходимото.

3.2 Съхранение на неличните данни. Ние съхраняваме нелични данни, отнасящи се до вас, толкова дълго, колкото е необходимо, за целите, описани в тази Декларация за поверителност. Това може да включва съхранение на нелични данни за периода от време, който ни е необходим, за да проверим нашите дейности, да изпълним нашите договорни задължения, да преследваме законните си интереси, да извършим одити, да спазваме (и да демонстрираме спазване на) правни задължения, да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите споразумения.

3.3 Съхранение според изискванията на закона. В много редки случаи можем да бъдем задължени по закон да съхраняваме вашите лични данни за определен период от време. Ако съществува подобно изискване, ще съхраняваме вашите лични данни за срока, определен от приложимото законодателство, и ще изтрием личните данни веднага, щом изтече необходимия период на съхранение.

 

 1. 4. КАК РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

В този раздел можете да намерите информация за трети страни, които могат да имат достъп до вашите лични данни.

 

4.1 Разкриване пред обработчиците на данни. Ние пазим вашите данни при строга конфиденциалност. Въпреки това, ако е необходимо за предвидената цел на вашите лични данни, ние ще разкрием вашите лични данни на субекти, които предоставят услуги от наше име (нашите обработчици на данни). Вашите лични данни може да бъдат споделени с организации, които ни предоставят услуги за техническа поддръжка, като хостинг, обработка на плащания и услуги за разпространение по имейл. Ние не продаваме вашите лични данни на трети страни и не възнамеряваме да го правим в бъдеще. Разкриването на вашите лични данни е ограничено до ситуации, когато е необходимо за следните цели:

 • Осигуряване на правилното функциониране на уебсайта;
 • Отговаряне на вашите запитвания;
 • Преследване на законните ни интереси;
 • Прилагане на нашите права, предотвратяване на измами и цели на сигурността;
 • Изпълнение на нашите договорни задължения;
 • Цели на правоприлагането;
 • Ако предоставите вашето предварително разрешение за такова разкриване.

4.2 Списък на обработчиците на данни. Ние избираме нашите обработчици на данни внимателно и се уверяваме, че те осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни, което е в съответствие с настоящата Декларация за поверителност и приложимите закони за защита на данните. Обработчиците на данни, които ще имат достъп до вашите лични данни, са:

 • Нашият доставчик на уеб хостинг услуги Register.bg (https://www.register.bg), намиращ се в България;
 • Нашият доставчик на пощенски услуги Open-Xchange (https://www.open-xchange.com),намиращ се в Германия;
 • Нашите независими изпълнители и консултанти.

4.3 Международни трансфери. Някои от нашите обработчици на данни може да се намират извън страната, където живеете. Например, ако пребивавате в държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство (ЕИП), може да се наложи да прехвърлим вашите данни извън ЕИП. В случай, че е необходимо да се извърши такова прехвърляне, ние ще се уверим, че държавата, в която се намира нашият обработчик на данни, гарантира адекватно ниво на защита на вашите лични данни или сключваме с нея споразумение, което гарантира такава защита(напр. споразумение за обработка на данни въз основа на предварително одобрени стандартни договорни клаузи).

4.4 Разкриване на нелични данни. Вашите нелични данни могат да бъдат разкривани на трети страни за всякакви цели, тъй като не ви идентифицират като физическо лице. Например, можем да ги споделим с потенциални клиенти или партньори за бизнес или изследователски цели, за подобряване на уебсайта, отговаряне на законни искания от публични органи или разработване на нови продукти и услуги.

4.5 Правни искания. Ако бъде поискано от публичен орган, ще разкрием информация за потребителите на уебсайта до степента, необходима за преследване на цел от обществен интерес, като национална сигурност или правоприлагане.

 

 1. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Тук можете да намерите информация за това как защитаваме вашите данни срещу пробиви.

 

5.1 Мерки за сигурност. Ние прилагаме технически и организационни мерки за сигурност на информацията, които защитават вашите лични данни от загуба, злоупотреба, неправомерен достъп и разкриване. Предприетите от нас мерки за сигурност включват защитени сървъри, правилно удостоверяване, защитени мрежи, силни пароли, ограничен достъп до вашите лични данни от нашия персонал,  анонимизиране на личните данни (когато е възможно) и внимателно подбрани обработчици на данни.

5.2 Пробиви в сигурността. Въпреки че полагаме максимални усилия, за да защитим вашите лични данни, като се има предвид естеството на технологията за комуникация и обработка на информация и интернет, не можем да носим отговорност за каквото и да е незаконно унищожаване, загуба, използване, употреба, копиране, модифициране, изтичане и фалшифициране на вашите лични данни, причинени от обстоятелства, които са извън нашия разумен контрол. В случай на сериозно нарушение, ние ще предприемем разумни мерки за смекчаване на нарушението, както се изисква от приложимото законодателство. Нашата отговорност за всяко нарушение в сигурността ще бъде ограничена до най-високата степен, разрешена от приложимото законодателство.

 

 1. КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Тук можете да намерите подробна информация за правата, които имате по отношение на своите лични данни и как да упражните тези права.

 

6.1 Списъкът с вашите права. Имате право да контролирате как обработваме вашите лични данни. При спазване на изключения, предвидени в закона, вие имате следните права:

 • Право на достъп: можете да получите копие от вашите лични данни, които съхраняваме в нашите системи и списък с целите, за които се обработват вашите лични данни;
 • Право на коригиране: можете да коригирате неточни лични данни, които съхраняваме за вас;
 • Право на изтриване (‘право да бъдеш забравен’): можете да ни помолите да изтрием вашите лични данни от нашите системи;
 • Право на ограничаване: можете да ни помолите да ограничим обработването на вашите лични данни;
 • Право на преносимост на данните: можете да ни помолите да ви предоставим копие от вашите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и да преместим тези данни на друг обработчик;
 • Право на възражение: можете да ни помолите да спрем да обработваме вашите лични данни;
 • Право на оттегляне на съгласието: имате правото да оттеглите вашето съгласие, ако сте предоставили такова;
 • Право на жалба: можете да подадете своята жалба относно обработването от наша страна на вашите лични данни.

6.2 Как да упражните правата си? Ако искате да упражните някое от законните си права, моля, свържете се с нас като използвате нашите данни за контакт, налични в края на Декларацията за поверителност и обяснете подробно вашата заявка. За да проверим легитимността на вашето искане, може да ви помолим да ни предоставите идентифицираща информация, за да можем да ви намерим в нашата система. Ще отговорим на вашето запитване в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

6.3 Жалби. Ако желаете да подадете жалба относно начина, по който обработваме вашите лични данни, любезно ви молим първо да се свържете с нас и да изразите своите притеснения. След като се свържете с нас, ние ще проучим вашата жалба и ще ви предоставим нашия отговор възможно най-скоро (не по-късно от 30 дни). Ако не сте доволни от резултата на вашата жалба, имате право да подадете жалба до вашия местен орган за защита на данните.

 

 1. БИСКВИТКИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И РЕКЛАМА

7.1 Ние използваме бисквитки на уебсайта, за да анализираме техническите аспекти на вашето използване на уебсайта, да провеждаме нашите маркетингови кампании, да предотвратим измама и злоупотреба и да гарантираме сигурността на уебсайта. Правните основания, на които разчитаме, ‘преследват нашите законни интереси‘ (т.е., анализиране на нашето съдържание и защита на уебсайта) и ‘вашето съгласие’. Освен ако бисквитките изтекат по-рано, ние съхраняваме тези данни, докато аналитичните записи са необходими за нашите дейности или за да оттеглите съгласието си.

7.2 Може да използваме различни видове бисквитки на уебсайта, включително:

 • Основни технически бисквитки, които са строго необходими, за да се гарантира правилното функциониране на уебсайта и да се предоставят услугите, поискани от вас;
 • Бисквитки за предпочитания, които ни позволяват да запазим и опазим вашите предпочитания;
 • Маркетингови бисквитки, които ни позволяват да създаваме, изпълняваме и изследваме нашите маркетингови кампании. Такива бисквитки ни позволяват да достигнем до правилните клиенти, да анализираме продуктивността на нашите маркетингови кампании и да ви предложим персонализирана реклама;
 • Статистически бисквитки, които ни позволяват да генерираме статистически отчети за това как използвате уебсайта.

Когато посещавате уебсайта, ще ви помолим да ни предоставите вашето съгласие за използването на всички бисквитки чрез банер за съгласие за бисквитки (например, ако видим, че се намирате в ЕС). Ако не предоставите своето съгласие за включване, ние няма да ви предоставяме нашите несъществени (статистични, маркетингови и рекламни) бисквитки. Моля, имайте предвид, че може да не сме в състояние да ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване, ако не всички бисквитки са разрешени.

7.4 Деактивиране на бисквитките. Когато ви помолим да предоставите вашето съгласие за използването на несъществени бисквитки от наша страна, вие имате свободата да не предоставяте такова съгласие. Ако искате да откажете използването на несъществени бисквитки от наша страна по-късно, можете да го направите по всяко време, като откажете бисквитките във вашия браузър или устройство. За повече информация можете да се консултирате с инструкциите за управление на бисквитки във вашия браузър:

По-долу можете да намерите списък с бисквитки и пикселни тракери, които използваме на уебсайта, включително и тяхната цел и срок на валидност:

Основни технически бисквитки
Име Доставчик

(данни изпратени до)

Изтичане Цел
_grecaptcha gstatic.com Упорито Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването на техния уебсайт.
_GRECAPTCHA google.com 180 дни Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването на техния уебсайт.
rc::a gstatic.com Упорито Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването на техния уебсайт.
rc::b gstatic.com Сесия Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове..
rc::c gstatic.com Сесия Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове..
rc::f gstatic.com Упорито Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове..
Некласифицирани бисквитки
Име Доставчик

(местоположение)

Изтичане Цел
ezTOC_hidetoc-0 sporove.bg Сесия В очакване
ezTOC_hidetoc-1 sporove.bg Сесия В очакване
wpEmojiSettingsSupports sporove.bg Сесия В очакване

 

 

 1. КОНТАКТИ

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация за поверителност, вашите права, или нашите практики относно защитата на личните данни, моля, свържете се с нас, като използвате следните данни за контакт:

Имейл адрес: info@dimov.pro

Пощенски адрес: Dimov Internet Law Consulting, Rue Vanderkindere 171, 1180 Брюксел, Белгия

 

[КРАЙ]