Лаконична или подробна реч в спорове
|

Лаконична или подробна реч в спорове

  В речта си участниците в спорове са изправени пред дилемата как да изложат позицията си. Да заложат ли на своето красноречие, или да бъдат максимално лаконични. Ще впечатлим ли останалите, като говорим много, или ще увеличим вероятността да кажем нещо глупаво, макар че „правото на глупост е една от гаранциите за демокрация и свободно…

Змиите – част от тактиката на Ханибал при спор в морска битка
| |

Змиите – част от тактиката на Ханибал при спор в морска битка

  Рим упорито издирва и преследва своя най-опасен враг – Ханибал Барка (247 – 181 пр. н. е.), а той се отправя на Изток. Прусий I (управлявал 254 – 228 пр. н. е.) от Витиния (съвременна Турция) дава политическо убежище на Ханибал, за да се бие за него против Аталидите. Картагенският генерал трябва да се…

Внимателно отстояване на позицията в спор с висшестоящи
| |

Внимателно отстояване на позицията в спор с висшестоящи

Има хора, които по природа са любители на споровете. С този си твърдоглав характер те често си навличат гнева на останалите. Ако спорите с тях, ще останете с чувството, че говорите с глухи. А ако опонентите им са висшестоящи, със споровете излагат на риск живота си. Тези хора вярват, че правото е винаги на тяхна…

Спорове, свързани със създателите на българската азбука – Св. св. Кирил и Методий
| | | | |

Спорове, свързани със създателите на българската азбука – Св. св. Кирил и Методий

От IX век до днес изследователите влизат в различни спорове относно двамата братя, създали българската азбука. Документалните свидетелства са оскъдни. Спорове има и за авторството на историческите и литературни паметници, свързани с живота и делото им. Според една теза „Житието на Кирил“ е създадено от неговия брат – Методий, а „Житието на Методий“ – от…

Воловете – част от тактиката на Ханибал в спора с римляните
| |

Воловете – част от тактиката на Ханибал в спора с римляните

  В Рим Квинт Фабий Максим (279 г. пр. н. е. – 203 г. пр. н. е.) е избран за диктатор. Тази титла се дава в критични за империята дни и означава пълна гражданска и военна власт. С армията, дадена му от Сената, Фабий тръгва на поход срещу Ханибал (247 г. пр. н. е. –…

Арминий – може ли предателството да бъде оправдано?
|

Арминий – може ли предателството да бъде оправдано?

На границата между старата и новата ера военната история на Рим се превръща в история за едно предателство. Първата среща между римляни и германски племена става през 102 г. пр. н. е. През 58г. Юлий Цезар побеждава германския водач Ариовост при Колмар. По-късно (през 4 г. н. е.) Август заповядва да се довърши завладяването на…

Споровете на Протагор (490г. пр. н. е. – 420г. пр. н. е.)

Споровете на Протагор (490г. пр. н. е. – 420г. пр. н. е.)

  Протагор и Перикъл Протагор, който е роден в Абдера (град в Тракия), е малко по-стар от Сократ. Пръв се нарича софист и затова в Гърция е известен като първия публичен учител. Приятелство го свързва с Перикъл. Веднъж двамата „спорили цял ден за това дали копието, или хвърлящият, или онзи, който е устроил състезанията, е…

Спорове на чужда територия – битката при Аустерлиц (1805)
|

Спорове на чужда територия – битката при Аустерлиц (1805)

Адаптацията – ключов фактор за успешно решаване на спор на чужда територия Умението за приспособяване към различни условия в непозната и променяща се среда е разглеждано в науката (еволюционната теория на Дарвин) като причина за човешката еволюция. То определя както вътрешната, така и външната активност на човека. Липсата на умения за адаптация води до тежки…

Кодексът на Ур-Наму в древен Шумер – един от първите писани закони

Кодексът на Ур-Наму в древен Шумер – един от първите писани закони

  За шумерската цивилизация В периода 4500 и 4000 г. пр. н. е. между реките Ефрат и Тигър (в земите на днешен Ирак) съществува първата голяма цивилизация – шумерската, която е превзета от вавилонците през 2004г. пр. н. е. Древните гърци наричат този район Месопотамия, което означава „земя между две реки“. Спорни са въпросите кои…

Тот, древноегипетският бог, който е отговорен за разрешаването на спорове и отсъждането на мъртвите души

Тот, древноегипетският бог, който е отговорен за разрешаването на спорове и отсъждането на мъртвите души

  Митове са сред най-значимите достижения на хората, даващи им „сигурност и сила да не бъдат смазани от необходимостта на целия свят“, а „фантазиите в тях водят началото си от една психична енергия, която не подлежи на контрол от съзнанието“ (К. Г. Юнг). Съвременната култура е забравила да мисли със символи и да разчита духовното…