Дефиниция на думата „конфликт“

Дефиниция на думата „конфликт“

  Терминът произлиза от английски синоним на думата сблъсък. По дефиниция семантиката включва стълкновение на поне две противоположности на различни нива – действия, ценности, интереси. В синонимното гнездо на думата влиза и понятието спор. В резултат на вечното противоречие между теория и практика в същото смислово поле са и думите разногласие, противопоставяне, съперничество, борба. В…