За необходимостта от хигиена при отрицателните коментари
|

За необходимостта от хигиена при отрицателните коментари

Думата хигиена е гръцка по произход и в превод означава „изкуство на здравето“ или „добър за здравето“ (в древногръцката митология Хигия е богиня на здравето). Синоними са полезен, благотворен, лечебен, здравословен. Концепцията за необходимостта от хигиена се отнася до различни аспекти от живота. Хигиенната практика е превантивна мярка за разпространяването на заболявания. В този материал…

Решаване на спорове, свързани с негативни онлайн отзиви

Решаване на спорове, свързани с негативни онлайн отзиви

  Свободата на онлайн пространството е с две страни. Тази свобода ни дава възможност да споделим мнение, което да се отрази на рейтинга на дадено име или бизнес в положителна или в отрицателна посока. Имидж „Почитта и доброто име принадлежат към най – приятните неща“ – напомня Аристотел в „Реторика“ и обяснява, че това е…